Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Muhakemesi Sistemleri

Adhémar ESMEIN

1. CEZA MUHAKEMESİNİN ÜÇ TÜRÜ

Uygarlık tarihi, suçun önlenmesine yönelik muhakeme ve örgütlenme bakımından sınırlı sayıda türü ortaya koymaktadır. Bunlar ortaya çıkışlarındaki mantıksal sıralamayla çok yakın benzerlik içinde kronolojik sırayla birbirlerini takip etmişlerdir. Üç temel muhakeme sistemi esasen ayırt edilebilir niteliktedir: itham sistemi, tahkik sistemi ve karma sistem. Hemen her ulusun ceza hukuku itham sistemi ile başlayıp tahkik sistemiyle devam etmiştir.1 Bununla birlikte, günümüzde tersi yönde bir gidişat da görülmektedir, her yerde itham sisteminin temel ilkeleri olan aleniyet ve çelişme yeniden inşa edilmektedir. Tahkik sisteminin eleştirilere meydan okuyan ve muhtemelen her zamankinden en güçlü ve genel kurumu ise savcılıktır.

2. İTHAM SİSTEMİ

İtham sisteminin iki temel özelliği vardır. Hakimin temelde taraflardan birinden yana karar vererek sonlandırdığı iki savaşçı arasındaki dövüşe benzeyen ilkel ceza davası fikri ile örtüşür. Bu sistem, her ikisi de kişisel çabayla başlayan, aynı usul ve aynı hakimler önünde devam eden, benzer zararları gidermeyi amaçlayan ceza usulü ve medeni usulden oluşur. Ceza hukukunun medeni hukuktan ayrılması yönünde uğraş verenlerin benzerliğine karşın, hiç kuşkusuz, hedeflenen amaçlar arasındaki fark yavaş yavaş öne çıkmıştır. Bununla birlikte, itham sisteminde bu iki dava türü arasındaki fark hiçbir zaman mutlak değildir ve sürekli olarak ceza tazminatı, tazminat da cezayı doğurmaktadır.

Aşağıdaki ilkeler, bu muhakeme sisteminin temelini oluşturmaktadır: