Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Hukuku Dergisi

Editör: Veli Özer ÖZBEK

ISSN: 1307-0851
Makale Sayısı: 460
Yayın Periyodu: 4 Aylık
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Veli Özer ÖZBEK
 • Editör Yardımcısı:

  İlker TEPE
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Serkan MERAKLI
 • Yener ÜNVER
 • Veli Özer ÖZBEK
 • İlker TEPE
 • Koray DOĞAN
 • İsa BAŞBÜYÜK
 • Pınar BACAKSIZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Remzi ÖZMEN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • M. Beşir ACABEY
 • Berrin AKBULUT
 • Mine AKKAN
 • Mustafa ALP
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
 • Pınar BACAKSIZ
 • Nur CENTEL
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Soner DEMİRTAŞ
 • Olgun DEĞİRMENCİ
 • Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU
 • Koray DOĞAN
 • Selman DURSUN
 • Murat Volkan DÜLGER
 • Behiye EKER KAZANCI
 • Rahime ERBAŞ
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Barış ERMAN
 • Fulya EROĞLU
 • Uğur ERSOY
 • Vesile Sonay EVİK
 • Ali Hakan EVİK
 • Metin FEYZİOĞLU
 • Yaşar Can GÖKSOY
 • Neslihan GÖKTÜRK
 • Emre GÖKYAYLA
 • Devrim GÜNGÖR
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Eric HILGENDORF
 • Osman İSFEN
 • Zeynel Temel KANGAL
 • Hakan KARAKEHYA
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Hans KUDLICH
 • Mehmet MADEN
 • Serkan MERAKLI
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Güneş OKUYUCU ERGÜN
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Hasan SINAR
 • Polat SOYER
 • Sesim SOYER GÜLEÇ
 • Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
 • Melda SUR
 • Serdar TALAS
 • Fahri Gökçen TANER
 • Ozan Ercan TAŞKIN
 • Namık Kemal TOPÇU
 • Yılmaz YAZICIOĞLU
 • Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Feridun YENİSEY
 • Erdal YERDELEN
 • Ali Kemal YILDIZ
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Hamide ZAFER
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Muhammet ÖZEKES
 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
 • Yener ÜNVER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Candide ŞENTÜRK
 • Oğuz ŞİMŞEK

Ceza Hukuku Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Dergide yayımlanabilecek yazı türleri şunlardır:
  •    Özgün Araştırma ve İnceleme Makalesi, 
  •    Yayım (makale formatında olması koşuluyla kitap, tez, makale vb.) Değerlendirmesi, 
  •    Karar Analizi 
 3. Yayınlanması talep edilen tüm yazıların yayın kurulu üyelerine e-posta ile gönderilmesi  yeterlidir. Yayın Kurulu üyelerinin e- posta adresleri  ise iç kapakta gösterildiği şekildedir.
 4. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir. Dipnotlar şu şekilde olması zorunludur: 
  Kitaplar için: Yazarın Soyadı Yazarın Adı, Eserin adı, Eserin Basıldığı Yer ve Yılı, Sayfa Numarası
  Örneğin: Özbek Veli Özer, Müstehcenlik Suçu, Ankara 2010, s.111
  Makaleler için: Yazarın Soyadı Yazarın Adı, Makalenin Adı, Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfa Numarası
  Örneğin: Özbek Veli Özer, Tefecilik Suçu, CHD, S.14, Y.5, Aralık 2004, s.111
 5. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
 6. Ceza Hukuku Dergisi’nin yazı dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca yazılar da yayınlanabilir. Bu yazıların Türkçe başlık ve özetlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe yazılar için de makalenin adının İngilizce şekli, Türkçe ve İngilizce Özetlerinin gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Yazarlar, unvanları, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve E-mail adreslerini bildirmelidirler.
 8. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar istek halinde hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanmaktadır. 
 9. Yayınlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. Yazarın Kurul’un yayınlanmama kararına ve hakem raporuna itiraz hakkı bulunmaktadır.
 10. Yazım yanlışlarının olağan dışında bulunması ve/veya bilimsellik ölçütlere uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 11. Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde Kurul’a gönderilmesi gerekmektedir.
 12. Hakem incelemesinden geçen ve yayınlanmasına ve/ veya düzeltilerek yayınlanmasına karar verilen yazıların son şeklinin elektronik posta yoluyla tekrar teslim edilmesi gerekmektedir.
 13. Gönderilen yazıların yayınlanması durumunda, yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın elektronik ortamda “olur” verdiği ve yazının basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki umuma iletim, yayma, çoğaltma, işleme ve devir haklarının Seçkin Yayıncılık A.Ş’ye devredildiği kabul edilir.
 14. Gönderilecek yazıların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlarının 10 punto olarak hazırlanması ve 40 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
 15. Yazar’a telif ücreti ödenmeyecek, iki adet dergi gönderilecektir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.