Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamında Makul Sürede Serbest Bırakılma Hakkı

Murat Balcı

I. GİRİŞ

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı denildiğinde, kişinin güvenlik içinde olması, keyfi olarak yakalanmaması, tutuklanmaması ve cezalandırılmaması ifade edilmektedir. İnsan bu şekilde özgür olabilecek ve istediği şekilde hareket edebilecektir1. Kişi özgürlüğünün yanı sıra güvenlik kelimesinin kullanılmasının sebebi özgürlüğe karşı yapılacak tüm keyfi muamelelere karşı kişinin korunmak istenmesidir2. Kişi özgürlüğü tüm özgürlüklerin temelini oluşturmaktadır3.

Kişi özgürlüğü, önemi sebebiyle bütün insan hakları bildirilerinde4 ve anayasalarda yer alan temel özgürlüklerdendir5.

1982 Anayasasının 19/7 nci maddesinde; “Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakkı vardır” denilmektedir.