Türk Ceza Hukukunda Hapis Cezalarının Ertelenmesi Üzerine Bir İnceleme

Ebru ALTAŞ**

KISALTMALAR

ABD.: Amerika Birleşik Devletleri

Bkz.: Bakınız

C.: Cilt

;