Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Özel Güvenlik Görevlisinin Görev, Yetki ve Hakları

Mehmet Orhan KAYA

ÖZEL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHÇESİ

Güvenlik kavramı, “toplum yaşamında kanuni düzenin bozulmadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu” [TDK1, 1994:340] olarak tanımlanan ve insanın yaşamını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz şartlardan birisidir. Ancak, güvenliği sağlanmış ve bu sayede olası tehlikelerden korunmuş insan, güven içinde yaşamını sürdürebilir. Bu nedenledir ki, yaşam hakkı ile güvenlik arasında önemli bir ilişki vardır. Bunun için insan çareler aramış ve ünlü düşünür İbn-i Haldun’a göre, güvenliğini sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet organizasyonunu kurmuştur [Arslan, 1997:98]. Bu nedenledir ki, devletin en önemli görevi yurttaşlarının güvenliğini sağlamaktır. Devletin sağlamakla görevli olduğu bu güvenlik “kamu güvenliği” olarak adlandırılmaktadır.

Güvenlik, bir toplumda hem kamu sektörü hem de özek sektör bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Zira, güvenlik olmadan, hukuk, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi diğer alanlarda gelişme sağlanabilmesi mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, bu alanlarda gelişmenin sağlanabilmesi, güvenliğin sağlanmasına bağlıdır. Bu da ancak bu alanlardaki gelişmeye paralel olarak güvenlik hizmetinin eksiksiz olarak sunulmasıyla mümkündür.

Ne var ki, bu alanlardaki gelişmelerle beraber suç oran ve çeşitliliği de artmış; bu durum, güvenlik ihtiyacını2 daha da önemli hale getirmiştir. Buna karşın, liberal demokrasinin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin sonucu olarak devletin, işlevleri bakımından sağlamakla görevli olduğu güvenlik hizmetlerinin, yetersizliği ve toplumun tüm kesimlerine sunmasının imkansızlığı görülür hale getirmiştir. Ortaya çıkan bu durum, eğitim ve sağlıkta olduğu gibi, güvenlik sektörünün kapılarının özel sektöre açılmasını sağlamıştır[Eryılmaz, 2006:124]