Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hükümleri

Selman Dursun

Giriş

5411 sayılı yeni Bankacılık Kanunu’nun (Bank.K.),“Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri” kısmının ilk iki bölümünde kabahatler ve suçlar öngörülmüş ve nihayet “Kovuşturma Usulü” başlığını taşıyan bir üçüncü bölüme yer verilmiştir. Bu bölümde yeni ceza muhakemesi sisteminin iki temel evresi olan soruşturma ve kovuşturma evrelerine ilişkin hükümlerin (Bank.K. m.162-166) yanı sıra, bir adet infaz hükmü (m.167) de yer almaktadır1. Aşağıda bu hükümler, 4389 sayılı Bankalar Kanunu başta olmak üzere, önceki kanunlarla da karşılaştırma yapılmak suretiyle irdelenmiştir2. Ayrıca konuyla ilgili bazı karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerine de değinilmiştir.

A. Muhakeme Hükümleri

Muhakeme hükümleri incelendiğinde, öncelikle Kanundaki tüm suçlar için geçerli düzenlemelerin bulunduğu, buna karşılık özellikle Bank.K. m.166’da nitelikli zimmet suçuna (Bank.K. m.160/f.3) özgü birtakım hükümlere yer verildiği saptanmaktadır. Bu nedenle söz konusu hükümler ayrı ayrı irdelenebilir. Bu özel hükümler dışında, bu suçların muhakemesinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki (CMK.) diğer hükümlerin uygulanacağı açıktır3.

Genel muhakeme hükümlerini, soruşturma ve kovuşturma evrelerine ilişkin olmaları yönünden ikili bir ayırım yaparak ele almak mümkündür.