Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Makale Gönder | Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

  1. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yabancı bir dilden yapılmış çevirilerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve yazarın izni ile birlikte gönderilmesi gerekir. 
  2. Çalışmalar, editörlere bir nüsha çıktı ile birlikte CD’ye kaydedilerek veya editörlerden birine elektronik ileti şeklinde gönderilmelidir. Çalışma sahibine ait iletişim bilgileri (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, iletişim adresi, güncel e-posta adresi, telefon numarası), çalışmanın son sayfasına eklenmelidir. 
  3. Dergiye gönderilen çalışmaların son kontrollerinin yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle çalışmasını basıma verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, çalışmanın hakeme gönderilmeden editörler tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
  4. Editörler tarafından ilk incelemesi yapılan çalışmalar, değerlendirilmek üzere, Danışma Kurulu içinden isimleri saklı tutulan ve yazarın unvanına göre daha üst unvanlı iki hakeme gönderilir. 
  5. Çalışmalar, dipnotlar dahil en az 3500 en fazla 8000 kelime olmalıdır.
  6. Çalışmalar, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmalıdır. 
  7. Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetler 150-200 kelime arasında olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adedi geçmemelidir. 
  8. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Kadir Has Üniversitesi’ne aittir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. Çalışmanın tamamının kullanılması Kadir Has Üniversitesi’nin iznine bağlıdır. 
  9. Dergi’de yayımlanan çalışmaların içeriklerinden yazarları sorumludur. Editörlerin çalışmaların içeriklerinden aslen veya müteselsilen hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  10. Dergi’de yayımlanan çalışmalar karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez.
 Makalenin hakem denetiminden geçmesini istiyorum.
 Yayın ilkelerini okudum, kabul ediyorum.
;