Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Fasikül Hukuk Dergisi

Editör: Bahri ÖZTÜRK

ISSN: 1309-4327
Makale Sayısı: 851
Yayın Periyodu: Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Bahri ÖZTÜRK
 • Editör Yardımcısı:

 • Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Yayın Sahibi:

 • Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Özge SIRMA GEZER
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Durmuş TEZCAN
 • Özdem ÖZAYDIN
 • Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT
 • Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
 • Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Serkan SEYHAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Cem AKBIYIK
 • Berrin AKBULUT
 • Tayfun AKGÜNER
 • Münevver AKTAŞ
 • Uğur ALACAKAPTAN
 • Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Atilla ALTOP
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Derya AYDIN OKUR
 • Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
 • Safiye Nur BAĞRIAÇIK SİMİL
 • Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
 • Cüneyt BELLİCAN
 • Sakine Nilüfer BİLGİN
 • Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Onursal CİN
 • Nazlı Hilal DEMİR
 • Ender DEMİR
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Burcu DEMREN DÖNMEZ
 • İbrahim DÜLGER
 • Behiye EKER KAZANCI
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Mesut EREN
 • Barış ERMAN
 • Turhan ESENER
 • Vesile Sonay EVİK DAREGENLİ
 • Metin FEYZİOĞLU
 • Walter GROPP
 • Ahmet GÖKCEN
 • Helmut GÖRLICH
 • Recep GÜLŞEN
 • Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT
 • Fatih GÜNDOĞDU
 • Devrim GÜNGÖR
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • İ. Hamit HANCI
 • Turgut KALPSÜZ
 • Pınar Çağla KANDIRALIOĞU
 • Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ
 • Reyagan KENDER
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Ömer KORKMAZ
 • Baki KURU
 • Hasan KÖNİ
 • Fatih Selami MAHMUTOĞLU
 • Barış MESCİ
 • Michael NAGEL
 • Ergin NOMER
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Merih Kemal OMAĞ
 • Ali Necip ORTAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Gottfried PLAGEMANN
 • Ata SAKMAR
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT
 • Özge SIRMA GEZER
 • Cemil SİMİL
 • Doğan SOYASLAN
 • Sesim SOYER GÜLEÇ
 • Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
 • Adem SÖZÜER
 • Hülya TAŞ KORKMAZ
 • Ünal TEKİNALP
 • Durmuş TEZCAN
 • Faruk TURHAN
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • Muharrem TÜTÜNCÜ
 • İlhan ULUSAN
 • Çiğdem YAZICI TIKTIK
 • Yılmaz YAZICIOĞLU
 • Caner A. YENİDÜNYA
 • Ceren YILDIZ
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Necmi YÜZBAŞIOĞLU
 • Hamide ZAFER
 • Aysel ÇELİKEL
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Rıfat Murat ÖNOK
 • Turgut ÖZ
 • Aytaç ÖZELÇİ
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Ali ÖZGÜVEN
 • Ergun ÖZSUNAY
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
 • Çağatay ÜSTÜN
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Cumhur ŞAHİN
 • Oğuz ŞİMŞEK

Fasikül Hukuk Dergisi Yayın İlkeleri

1. Fasikül, ayda bir yayınlanan, özellikle karar tahlillerine ağırlık veren, hakemli bir dergidir.
2. Fasikül bir hukuk dergisidir, hukukçunun değil, hukukun üstünlüğünü savunur ve  günlük siyasetle ilgilenmez.
3. Fasiküle yayınlanmak üzere gönderilen yazılar özgün olmak zorundadır. Başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş yazılara Fasikülde yer verilemez.   
4. Fasikül, kamu yararına çalışan bir dergi olacağından ve bu bağlamda, yargı yerleri başta olmak üzere tüm ilgili kişi veya kurumlara ücretsiz gönderileceğinden, makale veya karar tahlillerine telif hakkı ödenmez. Yazar, yazıyı göndermekle, bu şartı kabul etmiş sayılır; ayrı bir sözleşme yapılması aranmaz.
5. Dergide yayınlanan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur. Derginin aslen veya müteselsilen hiç bir sorumluluğu bulunmaz.
6. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe olduğu gibi, anlaşılır bir Türkçe özet koymak koşuluyla, yabancı dilde de yazılabilir. 
7. Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra hakeme gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda Yayın Kurulu yazının yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir ve yazarı durumdan haberdar eder.
8. Yayınlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Aksi davranışlara karşı yasal yollara gidilecektir. Bu ilke, elektronik ortamlar için de geçerlidir. 
9. Yazılar, yazının başına başlık ve anahtar kelimeleri ekleyerek gönderilmelidir.
10. Yayınlanacak yazıların, 4 sayfayı geçmemek şartıyla (en çok), "Times New Roman" karakterinde olması, ana metnin 1 satır aralığı ve 10 punto, dipnotların 8 punto ile yazılması gerekmektedir.
11. Yazıların dipnotları sayfa altında, usulüne uygun bir şekilde  gösterilmelidir. 
Örnek:
1. Öztürk/Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,
12.Baskı, Ankara 2009, s.300
12. Karar tahlili (analizi veya incelemesinin) planı şu şekilde olmalıdır:
A. Karara Konu Olayın Özeti 
B. Çözümü Gereken Hukuki Sorun
C. Mercilerin Görüşleri (Birer cümle ile ve anlaşılır biçim-de)
a) Yerel Savcılığın Görüşü
b) Yerel Mahkemenin Görüşü
c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Görüşü
d) Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesi'nin Görüşü
e) (Varsa) Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Görüşü
f) (Varsa) Diğer Mercilerin Görüşü)
D. Görüşümüz
a) Mevzuat 
b) İçtihat
c) Doktrin
d) Sonuç  
13. Makale planı da şu şekilde yapılmalıdır:
Örnek: 
Ceza Muhakemesinde Adil Yargılama
Giriş
I. Kavram
A. Terim
B. Tanım
II. Unsurları
A. Bağımsız ve Tarafsız Hakim
a) Bağımsızlık
aa) Anayasal Durum
aaa) Genel Olarak
bb) Evrensel İlkeler
aaa) Bangalor İlkeleri
bbb) AİHM’nin Kriterleri
ccc) ....................
ddd) ................... 
b) Tarafsızlık 
B ...........
C ...........
D ...........
E ...........
Sonuç 
Bu ayırımlar ihtiyaca göre, üçlü dörtlü, beşli hatta daha da fazla olabilir. 
14. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
15. Yazılar word dosyası olarak e-mail veya diskete kaydedilerek posta – kargo ile veya elektronik ortamda  gönderilmelidir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.