Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Aysun ALTUNKAŞ

ISSN: 2147-9305
Makale Sayısı: 106
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Hamide TACİR
 • Editör:

  Özge KAZMACI
 • Editör:

  Esra HAMAMCIOĞLU
 • Editör:

  Aysun ALTUNKAŞ
 • Editör Yardımcısı:

  Argun KARAMANLIOĞLU
 • Editör Yardımcısı:

  Onur GÖRMEZ
 • Editör Yardımcısı:

  Eser OLGUN
 • Yayın Sahibi:

  Mustafa AYDIN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Ali GÜZEL
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Mehmet AKAD
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  İsmail ÇAM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKAD
 • Pınar AKAN
 • Olgun AKBULUT
 • Yusuf AKSAR
 • Gülsevin ALPAGUT
 • M. Emin ARTUK
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Abdullah DİNÇKOL
 • Bihterin Vural DİNÇKOL
 • Süheyl DONAY
 • Mustafa DURAL
 • Reyda ERGÜN
 • Hasan ERMAN
 • Ali GÜZEL
 • Zeynel Temel KANGAL
 • Zeynep KIVILCIM
 • Tekin MEMİŞ
 • Pervin SOMER
 • İpek Sevda SÖĞÜT
 • Bahar Ceyda SÜRAL
 • Hamide TACİR
 • Devrim ULUCAN
 • Mehmet Ertan YARDIM
 • Murat YAVAŞ
 • Şükrü YILDIZ
 • Hamide ZAFER
 • Selda ÇAĞLAR
 • Ercüment ÖZKARACA
 • Tufan ÖĞÜZ
 • Zehra ÖĞÜZ
 • Orhan ŞENER

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yabancı bir dilden yapılmış çevirilerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve yazarın izni ile birlikte gönderilmesi gerekir. 
 2. Çalışmalar, editörlere bir nüsha çıktı ile birlikte CD’ye kaydedilerek veya editörlerden birine elektronik ileti şeklinde gönderilmelidir. Çalışma sahibine ait iletişim bilgileri (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, iletişim adresi, güncel e-posta adresi, telefon numarası), çalışmanın son sayfasına eklenmelidir. 
 3. Dergiye gönderilen çalışmaların son kontrollerinin yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle çalışmasını basıma verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, çalışmanın hakeme gönderilmeden editörler tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
 4. Editörler tarafından ilk incelemesi yapılan çalışmalar, değerlendirilmek üzere, Danışma Kurulu içinden isimleri saklı tutulan ve yazarın unvanına göre daha üst unvanlı iki hakeme gönderilir. 
 5. Çalışmalar, dipnotlar dahil en az 3500 en fazla 8000 kelime olmalıdır.
 6. Çalışmalar, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 7. Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetler 150-200 kelime arasında olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adedi geçmemelidir. 
 8. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Kadir Has Üniversitesi’ne aittir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. Çalışmanın tamamının kullanılması Kadir Has Üniversitesi’nin iznine bağlıdır. 
 9. Dergi’de yayımlanan çalışmaların içeriklerinden yazarları sorumludur. Editörlerin çalışmaların içeriklerinden aslen veya müteselsilen hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 10. Dergi’de yayımlanan çalışmalar karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez.