Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Burak HUYSAL

ISSN: 1304-7949
Makale Sayısı: 501
Yayın Periyodu: 2 Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi:
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Burak HUYSAL
 • Editör Yardımcısı:

  İpek SARIÖZ BÜYÜKALP
 • Yayın Sahibi:

  Ayşe NUHOĞLU
 • Yayın Kurulu:

 • İpek SARIÖZ BÜYÜKALP
 • Silvia TELLENBACH
 • Öz SEÇER
 • Ahmet YAYLA
 • Zafer KAHRAMAN
 • Burak HUYSAL
 • Evrim AKGÜN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Kadir Emre GÖKYAYLA
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Ziya AKINCI
 • Şebnem AKİPEK
 • Hans-Jörg ALBRECHT
 • Didem ALGANTÜRK LİGHT
 • Murat ALIŞKAN
 • Steve Mc ALLİSTER
 • Atilla ALTOP
 • Mehmet Sinan ALTUNÇ
 • Rainer ARNOLD
 • Selim ATAERGİN
 • Ahu AYANOĞLU MORALI
 • Süheyl BATUM
 • Carolyn CHALMERS
 • Adnan DEYNEKLİ
 • Emre K. GÖKYAYLA
 • Gülsen GÜNEŞ
 • Serap HELVACI
 • Burak HUYSAL
 • Eric JANUS
 • Zafer KAHRAMAN
 • Havva KARAGÖZ
 • Hatice Özdemir KOCASAKAL
 • Elif KÜZECİ
 • Aslı MAKARACI BAŞAK
 • Stephen MAZZA
 • Füsun NOMER ERTAN
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Ali Necip ORTAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Ceren Zeynep PİRİM
 • Tom READ
 • Herbert ROTH
 • Burcu SAVAŞ
 • Öz SEÇER
 • Ulrich SİEBER
 • John SONSTENG
 • Durmuş TEZCAN
 • A. Can TUNCAY
 • Oktay UYGUN
 • Rauf VERSAN
 • Hamdi YASAMAN
 • Feridun YENİSEY
 • Turan YILDIRIM
 • Didem YILMAZ
 • Emre ÖKTEM
 • Seda ÖKTEM ÇEVİK
 • Sultan ÜZELTÜRK
 • Ayşe ŞAHİN
 • Şükran ŞIPKA

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 
 2. Yazı, Times New Roman karakterinde, ana metin 1,5 satır aralığı ve 12 punto, dipnotlar ise tek satır aralığı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir. 
 3. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak bilimsel çalışmalarda aşağıdaki yazım esaslarına uyulması gerekmektedir.
  a. Yazar isimleri Türkçe ve İngilizce konu başlığının altında ve sağ tarafında yer almalı ve soyadının bitiminde yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum, alanı ve e-posta adresi bildirilmelidir.
  b. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.
  c. Dipnotlarda ve kaynakçada kitaplar [Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Basıldığı Yer, Yıl] şeklinde yer almalıdır. Örneğin: YENİSEY, Feridun, Kolluk Hukuku, İstanbul, 2015. Sonraki dipnotlarda ise [Yazarın SOYADI, sayfa numarası] şeklinde atıf yapılmalıdır: Örneğin: YENİSEY, s. 1.
  d. Dipnotlarda ve kaynakçada makaleler [Yazarın SOYADI, Adı, Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Sayı Numarası, Yılı, ilk ve son sayfa numaraları] şeklinde yer almalıdır. Örneğin, TUNCAY, Aziz Can, Magna Carta (Büyük Ferman), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 135-136, 2015, s. 7-28. Sonraki dipnotlarda ise [Yazarın SOYADI, sayfa numarası] şeklinde atıf yapılmalıdır: Örneğin: TUNCAY, s. 7. 
  e. Çift yazarlı eserlere [Yazarın SOYADI, Adı / SOYADI, Adı] şeklinde atıf yapılmalıdır.
  f. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın SOYADI, Eserin başlığı ile uyumlu ve anlamlı bir kısaltma, sayfa numarası verilmelidir. Örneğin, TUNCAY, Magna Carta, s. 7. 
  g. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına ve siteye son erişim tarihine yer verilmesi gerekmektedir.
  h. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 6. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
     1. seviye: I, II, III, ...
     2. seviye: A, B, C, ...
     3. seviye: 1, 2, 3, ...
     4. seviye: a, b, c, ...
     5. seviye: aa, bb, cc, ...
     6. seviye: aaa, bbb, ccc, ...
 4. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, yabancı dilde yazılan yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile yayımlanabilir. Yazı, hangi dilde yazılmış olursa olsun başlığının ve en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan özetinin ve beş anahtar kelimenin, yazıldığı dilde, İngilizce ve Türkçe olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir. 
 5. Yazar, yazısı ile birlikte görev yaptığı kurumu, iletişim adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir. 
 6. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayım ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
 7. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olduğu saptanan ve hakemli yayımlanması talep edilen yazılar, yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Hakem raporu en kısa sürede yazara bildirilir. 
 8. Fakülte tarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî haklar, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. gibi ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Fakülte’ye devredilmiştir.
 9. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiştir.
 10. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve bu yazılardan kaynaklanacak her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
 11. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların dergi@law.bau.edu.tr e-posta adreslerine word formatında gönderilmesi gerekmektedir.