Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Terazi Hukuk Dergisi

Diğer (Arşiv) Sayılar

Yayın Sahibi /Owner

Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray SEÇKİN

Yayıncısı /Publisher

Seçkin Yayıncılık A.Ş. (Sertifika No: 45644)

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No: 13 Çankaya/ANKARA

Tel: (0 312) 435 30 30 (Pbx)

Faks: (0 312) 435 24 72

E-posta: terazi@seckin.com.tr

Web Adresi: www.terazi.com.tr

Editör / Editor

Av. Mutlu DİNÇ

mdinc@seckin.com.tr

Editör Yardımcısı /Assistant Editor

Av. Çilem BAHADIR

cbahadir@seckin.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Remzi ÖZMEN

rozmen@seckin.com.tr

Abone Sorumlusu / Subscription

Meral HATIRLI

abone@seckin.com.tr

Kapak ve Sayfa Tasarımı / Cover and Layout Design

Emre KIZMAZ

ekizmaz@seckin.com.tr

Matbaa / Printing House

Vadi Grafik Ltd. Şti. (Sertifika No: 47479)

İvedik Organize Sanayi Bölgesi, 1420 Cad. No: 58/1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0 312) 395 85 71

ISSN: 1306-9802

e-ISSN: 2791-8432

Cilt / Volume: 10

Sayı / Issue:102 | Şubat 2015

Tarandığı Indeksler: ULAKBİM

Basım Tarihi, Yeri / Publication Date, Location

Şubat 2015 / ANKARA

Yayın Türü /Publication Type

Yaygın Süreli, Aylık

Yayın Kurulu /Editorial Board

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu - İstanbul

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Remzi ÖZMEN / Seçkin Yayıncılık A.Ş. - Ankara

Danışma Kurulu /Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Sadettin DOĞANYİĞİT / Emekli Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Serhat YENER / Noter - Yozgat

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Amaç

Terazi Hukuk Dergisi, basılı ve dijital ortamda yayınlanan özgün, bilimsel ve akademik bir dergidir. Dergi hukukun tartışmalı alanlarına ışık tutacak araştırma ve incelemelere yer vererek hukukun her alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri tüm hukukçulara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede hitap ettiği okuyucu kitlesini sadece akademisyenlerle sınırlandırmayıp, hâkim, savcı ve avukat tüm hukukçulara ulaşmayı, akademik çalışmalardaki değerli bilgileri uygulamacılara, uygulamacıların uzun yıllar boyunca kazandıkları deneyimi akademisyenlere ulaştıran bir köprü vazifesi görmeyi istemektedir.
Terazi Hukuk Dergisi, özgün bilimsel çalışmalara, hukukun müphem kalmış, tartışmaya muhtaç noktalarını açıklayıcı makalelere yer verirken, günümüzde teknolojinin ve dünyanın değişmesi ile ortaya çıkmakta olan yeni hukuk disiplinlerine de özel bir önem atfetmektedir. Bu alanlarda araştırma yapmak isteyen hukukçuları teşvik etmekte, hukuku geliştirmeye yönelik çalışmaları için desteklemektedir.

Diğer yandan, ülkemizde çok sayıda yayınevi hukuk kitapları yayıncılığı yaparken, dergi yayıncılığının bir getirisi olmaması, hatta baştan itibaren zarar eden bir çalışma olmasından maalesef neredeyse hiçbiri dergi yayınlamayı, hukuku geliştirmek için elini taşın altına koymayı düşünmemektedir. Dergimizin imtiyaz sahibi olan Seçkin Yayıncılık dergi yayıncılığını bir kazanç kalemi olarak değil, hukukun gelişmesine bir katkı olarak düşünmekte, Terazi Hukuk Dergisini yayınlayarak okuyucularıyla olan 61 yıllık ilişkisini pekiştirmekte ve onlara şükranlarını sunmaktadır.

 

Kapsam

Hukuki kavramları, konuları doktriner temellerle ve hukuk literatüründe yayınlanmış zengin kaynaklarla inceleyen, alanında uzman akademisyenlerin çift hakem denetiminden geçen araştırma makaleleri; ülkemizde uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendiren, bazen doktrin ağırlıklı bazen yüksek mahkemelerin kararları üzerinden değerlendirme yapan, bazen dünyadaki akademik incelemeleri ve perspektifleri yansıtan inceleme makaleleri; hukuka yön veren nitelikli karar incelemeleri Terazi Hukuk Dergisinin kapsamını oluşturmaktadır. Keza, akademik değeri yüksek, daha önce farklı uluslararası üniversitelerdeki akademisyenlerce yayınlanmış makale çevirileri de Dergimizde yayınlanmaktadır. Bunlara ilaveten alanında büyük bilgi birikimine ve deneyime sahip yüksek yargı mensupları ile avukatların uygulamaya ilişkin değerlendirmeleri, ufuk açıcı görüşleri de dergi kapsamında yer almaktadır.

 

TERAZİ HUKUK DERGİSİ
ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Terazi Hukuk Dergisinde bilimsel çalışmaların yayınlanması sürecinde kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak üzere bağımsız ve tarafsız bir yayın politikası takip edilmektedir.

Yazarlar

 • Sunulan makalenin özgün çalışması olduğunu, makale ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, makalede yer verilen metin, varsa şekil tablo ve grafiklerin ülkemiz yasalarını veya başka şahısların telif ve sair haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder.
 • Çalışmalarda, birden fazla yazar olması halinde, yazarların tümü yazarlık ölçütlerine uymalı ve her bir yazarın ilgili çalışmaya kayda değer ölçüde katkı sunmuş olması ve yukarıda belirtilen taahhüde uyması gerekir.
 • Çalışmada yararlanılan kaynakların tümüne, Yazım Kurallarında düzenlenen kurallara uygun ve doğru şekilde atıf yapılır ve kaynakçada yer verilir, çalışmada yararlanılmayan eserler Kaynakçada listelenmez.
 • Makalenin yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş daha önce başka bir derginin hakem denetiminden geçmemiş veya yayınlanamaz raporu almamış, dergi veya online veri tabanında yer almamış veya yayınlanmak için sunulmamış olması gerekir.

Hakemler

 • Makaleleri tarafsız ve nesnel esaslara göre değerlendirmesi beklenen hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalarda hakemlik yapması beklenir. Hakem ilgili çalışmanın değerlendirilmesi hususunda kendini yetkin görmemesi halinde hakemlik görevinden kaçınmalıdır.
 • Hakemlerin gizliliği esastır. Kör hakemlik sistemi mevcuttur. Hakemlerin başka kişilerle ilgili çalışmaları tartışması yasaktır. Ancak gerekli görülmesi halinde, editörün kararıyla, hakemin ilgili çalışmaya ilişkin yorumları, aynı çalışmanın diğer hakemleri ile paylaşılabilir.
 • Görevi kabul eden hakemin çalışmaya ilişkin değerlendirmesini karar verilen makul bir süre içinde editöre göndermesi, hakemlik görevini verilen süre içerisinde yerine getiremeyeceği kanaatine varması halinde, zaman kaybetmeden editörü bilgilendirmesi beklenir.

Editörler

 • Terazi Hukuk Dergisine gönderilen çalışmalar, çift kör hakemlik sisteminde herhangi bir ayrımcılığa sebebiyet vermeyecek şekilde bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayıma uygun bulunan çalışmaların, en yakın sayıdaki makalelerin çeşitliği, önemi, güncelliği vb. gibi sebeplerle bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilmesi mümkündür.
 • Dergiye gönderilen çalışmalar, derginin amaç ve kapsamı ile yazım kurallarına ve yayın politikasına uyumu, özgünlüğü ve önemi yönünden yayıma uygun görülmemesi halinde hakeme gönderilmeden editör tarafından reddedilebilir. Bu durumda, ret kararının sebebi açık şekilde yazar ile paylaşılır.
 • Editörlerin, hakemleri bilgi ve uzmanlıklarına uygun çalışmalar için görevlendirmesi esastır. Atanan hakemle, değerlendirme sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması editörün sorumluluğundadır. Keza, editör nezaketsiz ve bilimsel olmayan hakem değerlendirmelerini kabul etmez.
 • Editör, KVK ve kör hakemlik sistemi gereğince, paylaşımı zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, gizli bilgilerinin korunması için azami özeni gösterir.
 • Editör tüm hakem sürecinde ilk hakem düzeltme ve onayı, ikinci hakeme gönderimi, ikinci hakem düzeltme ve onayı, sorumlu yazı işleri müdürü teknik düzeltmesi, çevirmen kontrolü ve yazarlardan değişiklik onayı aşamaları için de tüm süreçte yazarları mümkün olduğunca bilgilendirme sorumluluğunu taşır.
 • Düzeltmelerin zamanında gelmemesi ve aksama durumunda onaylanmış makalelerin yayınını bir sonraki sayıya geçirme ve hangi sayıda hangi zamanda hangi makalenin yer alacağına karar verebilme hakkına sahiptir.
 • İlk hakem onayı sonrası şayet ikinci hakem raporu olumsuz olursa makaleyi akademik açıdan daha kıdemli hakeme ileterek yayın sürecini organize eder.
 • Yayımına karar verilen makaleler için makalenin tüm yazarlarından FSEK hükümleri gereğince mali hak devir formunu alır.

 

TERAZİ HUKUK DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ

Terazi Hukuk Dergisi (THD) ayda bir kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde bilimsel makalelere, uygulamadaki sorunlara çözüm önerisi getiren yazılara, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına, karar incelemelerine ve hukukçulara uygulamada yol gösterebilecek pratik bilgilere yer verilmektedir. 

Dergimiz dört ana bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde hakem denetiminden geçmiş makalelere, ikinci bölümde hakem denetiminden geçmemekle beraber kaynakça, atıf, öz ve anahtar kelimelerle uygun şekil şartlarına sahip makalelere, üçüncü bölümde uzmanların hukuki görüş ve yorumlarına, dördüncü bölümde ise dergimizde düzenli köşe sahibi olan yazarların çalışmalarına yer verilmektedir.

Bunların dışında; Hukuk Dünyasından Haberler, Hukuk Ajandası, Yüksek Yargı Kararları, Mevzuat gibi bölümlerimizle hukukçuları güncel gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlamaktayız.

Yayın İlkeleri

 1. Dergimizin yayın dili Türkçedir, yazarların çalışmalarını doğru, akıcı ve güncel bir Türkçe ile hazırlamaları beklenir.
 2. Dergimize gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayımlatmamayı da taahhüt ederler. 
 3. Çalışmanın yayımlanması durumunda yazar; basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki tüm iletim, yayma, çoğaltma, işleme, devir, doğrudan veya dolaylı temsil haklarını, yurtiçinde ve yurtdışında, tüm dillerde süresiz olarak Seçkin Yayıncılık A.Ş.’ye devrettiğini kabul etmiş sayılır. Devrettiği haklar karşılığında Yayınevi yazara telif ücreti öder. Hakemli olarak yayımlanan makalelerde ise yazara telif ücreti ödenmez; telif bedeli değerlendirme bedeli olarak hakemlere ödenir. 
 4. Dergimizde yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir, bu konuda Dergimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Dergimize gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez, sadece değerlendirme ile ilgili sonuç yazara bildirilir. 
 6. Dergimize gönderilen çevirilerde çevirmen, eserin yazarından veya yayım hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı izin almak ve bu izin belgesini editörlüğe iletmek zorundadır. 
 7. Yazarlar çalışmanın ekinde eksiksiz olarak ad ve soyadlarını, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve ORCID numaralarını terazi@seckin.com.tr adresine iletmelidirler.
 8. Hakem değerlendirmesi talep eden yazarlar, bunu mesajlarında belirtmelidirler.
 9. Yazarlar, Dergimize gönderdikleri çalışmanın ilgili olduğu hukuk disiplin(ler)ini, 10 cümleyi geçmeyen özünü, en fazla 15 kelimeden oluşan anahtar kelimelerini ve kaynakçayı çalışmalarına eklerler. ‘Hakemli Makaleler’ ve ‘Makaleler’ bölümlerinde yayınlanması istenen çalışmaların ayrıca başlık, öz ve anahtar kelimelerinin İngilizcelerini de gönderirler.
 10. Dergiye gönderilen yazılar aşağıda belirtilen Yazım Kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Buna uygun olmayan çalışmalar iade edilebilir veya içeriği zedelemeyecek şekilde Yayın Kurulu tarafından düzeltilebilir.

Ücret Politikası

 • Derginin tüm giderleri Seçkin Yayıncılık tarafından karşılanmaktadır.
 • Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.
 • Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Türkiye dışına basılı dergi gönderimi yapılmamaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

 • Dergimizde değerlendirme süreci kör hakemlik sistemine göre işler. Hakem değerlendirme raporları Dergi tarafından arşivlenir. 
 • Makale değerlendirme süreci aşağıda belirtilen şekilde olmaktadır.
 • Editör/ editörler tarafından ön değerlendirme - eleme ve eksiklerin talep edilme safhası
 • İlk hakem değerlendirmesi - Yazar düzeltmelerinin iletilmesi
 • İlk hakem onayı
 • İkinci hakem süreci - İkinci yazar düzeltmeleri
 • Opsiyonel olarak üçüncü hakem süreci
 • Sorumlu Yazı işleri Müdürü Düzeltmeleri
 • Çevirmen Düzeltmeleri
 • Safhalarından oluşmaktadır.
 • Yazarların makale ön değerlendirme aşamasında, editör- editörler makale konusunun ya da yayın için talep edilen sürenin dergi için uygun olmaması durumunda makaleyi reddedebilir.
 • Ön değerlendirme sürecinde, eksiklik tespit edilen makaleler için yazarların editör/editörler tarafından kendilerine yazılan yazılara cevap süresi en fazla 10 gündür.
 • Ön değerlendirme aşamasında 10 (on) gün içerisinde talep edilen düzeltmeler yazar tarafından yapıl(a)maz veya talep edilen değişiklikleri 10 (on) gün içerisinde tamamlanamaz veya düzeltilen makale editöre gönderilmez ise, editör/editörler makaleyi red etme hakkında sahiptirler.
 • Hakemlerden düzeltme alan makaleler, hakem raporları doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla yazarlara gönderilir.
 • Yazarlara düzeltme işlemi için tanınan süre yapılacak düzeltmenin kapsamı, mevzuat değişikliği, istenen kaynaklar, mücbir sebep gibi nedenlerle editör/editörler tarafından belirlenir ve bu süre azami 3 (üç) aydır.
 • Hakem değerlendirme aşamasında azami 3 (üç) ay içerisinde talep edilen düzeltmeler yazar tarafından yapılmaz veya düzeltilen makale editöre gönderilmez ise editör/editörler makaleyi red etme hakkında sahiptirler. Bu makaleler hakem değerlendirmesinden geçtiği için olumsuz makale olarak dergi veritabanında saklanmaktadır.
 • Dergimize çalışmalarını gönderen yazarlar Yayın İlkelerimizi kabul etmiş sayılırlar ve bu hususu çalışmanın ekinde gönderdikleri mektupta beyan ederler.

İntihal Raporu

 • Terazi Hukuk Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin intihal programlarına tabi tutulması gerekmektedir.
 • İntihal/benzerlik oranı, Yayın Kurulu tarafından en fazla %15 olarak belirlenmiştir.
 • Dergiye gönderilen makaleler ilk aşamada kontrol edilir. İntihal raporu bulunmayan veya %15 intihal oranı üzerinde orana sahip makaleler, editör/editörler tarafından yazara geri gönderilir.

Yazım Kuralları

 1. Yazının başlığı ilk harfleri büyük sola hizalı olarak yazılmalıdır. 
 2. Yazılar 12 punto Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı, paragraf başı içeriden başlamalıdır. Dipnotlarda ve tablolarda ise 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır. 
 3. Dipnotlar numara sırasıyla sayfa altında gösterilmelidir. 
 4. Tablo ve şekillere numara verilmeli ve altta yer almalıdır. Numara sonrasında başlık ve açıklama gelmeli, alıntı yapılan kaynak ise hemen altında verilmelidir. 
 5. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. seviye: I, II, III, ...
  2. seviye: A, B, C, ...
  3. seviye: 1, 2, 3, ...
  4. seviye: a, b, c, ...
  5. seviye: aa, bb, cc, ...
 6. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir. 
 7. Bir kaynaktan aktarılan metinler tırnak içerisinde verilmeli ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır. Dergimizde Chicago atıf sistemi kullanılmaktadır.
 8. Metin içerisinde kaynaklara atıf yapıldığında kaynakça ve dipnotta aşağıdaki yazım şekline uyulmalıdır;

KAYNAKÇA

Kitaplarda:

Günay, Erhan. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları. Ankara: 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005.

Makalelerde:

Çağlayan, Ramazan. “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301.

Online Yayınlarda:

Çağlayan, Ramazan. “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301. Erişim Tarihi: 25.01.2020. https://jurix.com.tr/article/20089.

* Birden fazla yazarlarda: Soyad, İsim, İsim Soyad, ... ve İsim Soyad.

DİPNOT

Kitaplarda:

Erhan Günay, Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları (Ankara: 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005), s. 55-60.

Makalelerde:

Ramazan Çağlayan, “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”, Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301.

Online Yayınlarda:

Ramazan Çağlayan, “İdarî Yargıda İstinaf Uygulamasındaki Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”. Terazi Hukuk Dergisi C. 14, S. 160 (2019): 2686-2301, Erişim Tarihi: 25.01.2020, https://jurix.com.tr/article/20089.

* Birden fazla yazarlarda: İsim Soyad, İsim Soyad, ... ve İsim Soyad.