Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Oktay UYGUN

ISSN: 1303-4650
Makale Sayısı: 324
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
 • Yayıncısı:
  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Editör:

  Oktay UYGUN
 • Editör Yardımcısı:

  Onur ÖZCAN
 • Editör Yardımcısı:

  Semin TÖNER ŞEN
 • Yayın Sahibi:

  Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
 • Yayın Kurulu:

 • Faruk ACAR
 • Cihan Mengü ACUN
 • Sinan NAİPOĞLU
 • Nanette NEUWAHL
 • Ali Rıza OKUR
 • Amer RAJA
 • Jean SCHMİDT
 • Bart de SCHUTTER
 • Augusto SINAGRA
 • Bülent SÖZER
 • Diler TAMER
 • Stefan TALMON
 • Shabnam MAJTAHEDI
 • Semin TÖNER ŞEN
 • Michel WAELBROEK
 • Don WALLACE
 • Duygun YARSUVAT
 • Ahmet Cemil YILDIRIM
 • Melek YÜCE BİLGİN
 • Onur ÖZCAN
 • Hakan ÜZELTÜRK
 • Nazan MOROĞLU
 • Jennifer MORRISON
 • Helge LOYTVED
 • Ruşen ERGEÇ
 • Ali Ekrem AKARTÜRK
 • Zuhal ARIÇ
 • Cihan AVCI
 • Nami BARLAS
 • Köksal BAYRAKTAR
 • Ali Cem BUDAK
 • Elif Selin CİLA
 • Cem DİNAR
 • Jeffery P. LIST
 • Nuray EKŞİ
 • Gül DOĞAN
 • Ragıp Barış ERMAN
 • İsmail ESİN
 • Tevfik Sönmez KÜÇÜK
 • Reyagan KENDER
 • Sibel İNCEOĞLU
 • Patrick HUGG
 • Mehmet ŞUA
 • Claudio GROSSMAN
 • Yaşar GÜRBÜZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Oktay UYGUN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Ece ÇAĞLAYAN CANDELEN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Serhat ÖZKAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Tayanç Tunca MOLLA

Danışma Kurulu:

 • Abdülkadir ARPACI
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Erdoğan BÜLBÜL
 • Belgin ERDOĞMUŞ
 • Sait GÜRAN
 • Haluk Nami NOMER
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
 • Bilge UMAR
 • Selçuk ÖZTEK

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yayın İlkeleri

 1. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk içerikli her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ve çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
  Kâğıt boyutu: A4
  Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
  Metin: Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı
  Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu (yuhfd@yeditepe.edu.tr) ile Microsoft Word (.docx) formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe öz kısmı içermelidir.
 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
 11. Dergi'de yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır.
 12. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.
 13. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
 14. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
 15. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF dosyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM'e kargo ile ulaştırılır.
 16. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.