Yasama Derneği Dergisi

Editör: Fahri BAKIRCI

ISSN: 1306-6250
Makale Sayısı: 177
Yayın Periyodu: 4 Aylık
 • Sahibi:
  Yasama Derneği Adına Sahibi Habip Kocaman
 • Yayıncısı:
  Epos Yayınları
 • Editör:

  Fahri BAKIRCI
 • Yayın Kurulu:

 • Ercan DURDULAR
 • Semra GÖKÇİMEN
 • Şeref İBA
 • Günal SEYİT
 • Havvana YAPICI KAYA
 • Ahmet YILDIZ
 • Gamze ÇELİK
 • Mustafa ŞAHİN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Fahri BAKIRCI

Danışma Kurulu:

 • Hüsnü ERDEM
 • Faruk GENÇKAYA
 • Kemal GÖZLER
 • Hikmet KAVRUK
 • İrfan NEZİROĞLU
 • Erdal ONAR
 • Hasan TUNÇ
 • İlter TURAN
 • Mehmet TURHAN
 • Merih ÖDEN
 • Ergun ÖZBUDUN
 1. Yasama Dergisi hakemli bir dergi olup Ocak-Şubat-Mart-Nisan, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere yılda üç kez yayımlanır.
 2. Dergide, Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri ve Yasama Süreci’ne ilişkin yazılar yayımlanır. Ayrıca kitap tanıtma yazılarına da yer verilebilir.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar, Yayın Kurulunun ön incelemesinden sonra hakeme gönderilir. Hakemden/hakemlerden gelecek rapor çerçevesinde Yayın Kurulu, yazının basılmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 5. Yazılar elektronik ortamda word dosyası olarak ve tercihen e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yazıyla birlikte yazarın unvanı, görev yaptığı kurum, haberleşme adresi, telefon numarası ye e-posta adresi bildirilmelidir.
 6. Makalelerin uzunluğu tercihen 3000-8000 kelime arasında olmalıdır.
 7. Dergide yayımlanacak yazılar Yasama Derneğinin web sayfasında (www.yasader.org.tr) yer alan biçim kurallarına uygun olmalıdır.
 8. Dergide yer alan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur.
 9. Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.
 10. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
;