Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Aysun ALTUNKAŞ

ISSN: 2147-9305
Makale Sayısı: 106
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Esra HAMAMCIOĞLU
 • Editör:

  Argun KARAMANLIOĞLU
 • Editör:

  Özge UZUN KAZMACI
 • Editör:

  Hamide BAĞÇECİ (TACİR)
 • Editör:

  Aysun ALTUNKAŞ
 • Editör Yardımcısı:

  Onur GÖRMEZ
 • Editör Yardımcısı:

  Halil Ahmet YÜCE
 • Editör Yardımcısı:

  Murat CEYHAN
 • Yayın Sahibi:

  Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Ali GÜZEL
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Mehmet AKAD
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKAD
 • Pınar AKAN
 • Olgun AKBULUT
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Yusuf AKSAR
 • Berna AKÇALI GÜR
 • Nevzat ALKAN
 • Gülsevin ALPAGUT
 • Aysun ALTUNKAŞ
 • O. Gökhan ANTALYA
 • Nilay ARAT
 • M. Emin ARTUK
 • Asiye Selcen ATAÇ
 • Ahmet AYAR
 • Rona AYBAY
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Hamide BAĞÇECİ (TACİR)
 • Levent BİÇER
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Abdullah DİNÇKOL
 • Bihterin DİNÇKOL
 • Süheyl DONAY
 • Aslıhan ERBAŞ AÇIKEL
 • Reyda ERGÜN
 • Hasan ERMAN
 • Ahmet EROL
 • Fulya EROĞLU ERMAN
 • Emre GÖKYAYLA
 • Reşat Volkan GÜNEL
 • Ali GÜZEL
 • Ekin HACIBEKİROĞLU ÖMEROĞLU
 • Esra HAMAMCIOĞLU
 • Hüseyin HATEMİ
 • Serap HELVACI
 • Serdar KALE
 • Argun KARAMANLIOĞLU
 • Tuğrul Bayazıt KATOĞLU
 • Tekin MEMİŞ
 • Merih Kemal OMAĞ
 • Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR
 • Fazıl SAĞLAM
 • İpek SAĞLAM
 • Pervin SOMER
 • İpek Sevda SÖĞÜT
 • Ceyda SÜRAL EFEÇINAR
 • Zeynep Derya TARMAN
 • Deniz TEKİN APAYDIN
 • Murat TOPUZ
 • Deniz UGAN ÇATALKAYA
 • Devrim ULUCAN
 • Özge UZUN KAZMACI
 • Mehmet Ertan YARDIM
 • Alara Efsun YAZICIOĞLU
 • Salih Önder YEŞİLTEPE
 • Turan YILDIRIM
 • Şükrü YILDIZ
 • Lerzan YILMAZ
 • Hamide ZAFER
 • Sezer ÇABRİ
 • A. Selçuk ÖZGENÇ
 • Ercüment ÖZKARACA
 • Tufan ÖĞÜZ
 • Zehra ŞEKER ÖĞÜZ
 • Orhan ŞENER
 • Ayşe Nilay ŞENOL

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yabancı bir dilden yapılmış çevirilerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve yazarın izni ile birlikte gönderilmesi gerekir. 
 2. Çalışmalar, editörlere bir nüsha çıktı ile birlikte CD’ye kaydedilerek veya editörlerden birine elektronik ileti şeklinde gönderilmelidir. Çalışma sahibine ait iletişim bilgileri (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, iletişim adresi, güncel e-posta adresi, telefon numarası), çalışmanın son sayfasına eklenmelidir. 
 3. Dergiye gönderilen çalışmaların son kontrollerinin yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle çalışmasını basıma verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, çalışmanın hakeme gönderilmeden editörler tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
 4. Editörler tarafından ilk incelemesi yapılan çalışmalar, değerlendirilmek üzere, Danışma Kurulu içinden isimleri saklı tutulan ve yazarın unvanına göre daha üst unvanlı iki hakeme gönderilir. 
 5. Çalışmalar, dipnotlar dahil en az 3500 en fazla 8000 kelime olmalıdır.
 6. Çalışmalar, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 7. Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetler 150-200 kelime arasında olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adedi geçmemelidir. 
 8. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Kadir Has Üniversitesi’ne aittir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. Çalışmanın tamamının kullanılması Kadir Has Üniversitesi’nin iznine bağlıdır. 
 9. Dergi’de yayımlanan çalışmaların içeriklerinden yazarları sorumludur. Editörlerin çalışmaların içeriklerinden aslen veya müteselsilen hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 10. Dergi’de yayımlanan çalışmalar karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez.