Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Caner TAŞATAN

ISSN: 2757-7082
Makale Sayısı: 133
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN
 • Yayıncısı:
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Editör:

 • Caner TAŞATAN
 • Editör Yardımcısı:

 • Ahmet Burak ALGÜN
 • Editör Yardımcısı:

 • Melike ERGÜN TOPCU
 • Editör Yardımcısı:

 • Ayşe İrem Kıraç FAVRE FELİX
 • Editör Yardımcısı:

 • Emre KÖPRÜCÜ
 • Editör Yardımcısı:

 • Kadirhan MAVİŞ
 • Editör Yardımcısı:

 • Ebuzer ZENGİN
 • Yayın Sahibi:

 • Nur Zeliha KAMAN
 • Yayın Kurulu:

 • Haluk Hadi SÜMER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Sezer ÇABRİ
 • Şaban KAYIHAN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Talat CANBOLAT
 • Mustafa AVCI
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Dilek AYDEMİR
 • Dil Editörü:

 • Halil ALTINDAĞ (FRANSIZCA)
 • Dil Editörü:

 • Ferna İPEKEL KAYALI , Ekrem SOLAK (İNGİLİZCE)
 • Dil Editörü:

 • Melike ŞENTÜRK TUR, Kübra TUNÇ (ALMANCA)

Danışma Kurulu:

 • Necla AKDAĞ GÜNEY
 • Levent AKIN
 • Şahin AKINCI
 • Halil AKKANAT
 • Mehmet AKMAN
 • A. Nizamettin AKTAY
 • Sururi AKTAŞ
 • Ercan AKYİĞİT
 • Mustafa ALP
 • Ömer ANAYURT
 • Zekeriyya ARI
 • Kadir ARICI
 • Yavuz ATAR
 • M. Akif AYDIN
 • M. Zeki AYDIN
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Murat BALCI
 • Cem BAYGIN
 • Fuat BAYRAM
 • Aydın BAŞBUĞ
 • Süleyman BAŞTERZİ
 • M. Nusret BEDÜK
 • Nihat BULUT
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Tankut CENTEL
 • Fevzi DEMİR
 • Adnan DEYNEKLİ
 • Murat DOĞAN
 • Vahit DOĞAN
 • Ayhan DÖNER
 • Ömer EKMEKÇİ
 • Murat ENGİN
 • Celal ERBAY
 • Abdurrahman EREN
 • Emre ESEN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Ümit GEZDER
 • Aydın GÜLAN
 • C. İlhan GÜNAY
 • Ali GÜZEL
 • Hasan HACAK
 • Hakan HAKERİ
 • Mahmut KABAKÇI
 • Halil KALABALIK
 • Rauf KARASU
 • Arslan KAYA
 • Cemil KAYA
 • İbrahim KAYA
 • İsmail KAYAR
 • Abuzer KENDİGELEN
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Refik KORKUSUZ
 • Ahmet KOÇ
 • Mustafa KOÇAK
 • Ali Cengiz KÖSEOĞLU
 • Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 • Şafak NARBAY
 • Ünal NARMANLIOĞLU
 • Füsun NOMER ERTAN
 • Saim OCAK
 • Yücel OĞURLU
 • Ali PASLI
 • H. İbrahim SARIOĞLU
 • İbrahim SUBAŞI
 • Ali Nazım SÖZER
 • A. Hamdi TOPAL
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • N. Binnur TULUKCU
 • A. Can TUNCAY
 • Hasan TUNÇ
 • Adnan TUĞ
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • M. Fatih UŞAN
 • Melikşah YASİN
 • Murat YAVAŞ
 • Cevdet YAVUZ
 • H. Nuri YAŞAR
 • M. Deniz YENER
 • M. Kamil YILDIRIM
 • M. Fadıl YILDIRIM
 • Turan YILDIRIM
 • Sabahattin YÜREKLİ
 • Yusuf ÇALIŞKAN
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • İbrahim ÖZBAY
 • M. Erdem ÖZDEMİR
 • Ömer ÖZKAN
 • Fevzi ŞAHLANAN

Dergiye yapılan atıflarda “İMHFD” kısaltması kullanılmalıdır.
“İMHFD” abbreviation should be used in reference to the journal.

Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.
Articles published in this journal represent only the views of the contributors. İstanbul Medeniyet University Faculty of Law is not responsible for the views in the articles.

Copyright © 2023
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN’ın yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik vesair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. Normal ve kanuni alıntılarda kaynak göstermek zorunludur. 
All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the Istanbul Medeniyet University Faculty of Law and Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN. It is obligatory to show footnotes for regular or legal quotations.

DERGİMİZİN AMACI
TÜBİTAK - ULAKBİM TR Hukuk Dizini’nde taranan ulusal hakemli dergi statüsünde, Mart-Eylül aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan bir hukuk dergisi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, hukukun yardımcı kaynağı olarak kabul edilen hukuk alanındaki bilim insanlarının görüş, düşünce ve kanaatlerinden oluşan hukuk doktrinine alanlarında uzman kişilerin hakemliklerinden geçmiş makaleler ulaştırmayı hedeflemektedir. 

Derginin danışma kurulunu farklı alanlardan ve farklı ülkelerden bilim insanları oluşturmaktadır. Akademik alandaki çeşitli görüş ve değerlendirmeler öncelikle akademik alanda çalışan bilim insanlarına katkı sağlayacak olup, hukuk alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrenciler ile mesleğini icra eden avukat, hâkim ve savcılara da uygulamada değerlendirebilecekleri ve yararlanabilecekleri farklı kanaatler sunacaktır.

Bunun yanında, dergimizde yer alacak bilimsel eserler ile ülkemizin uluslararası alanda üretilen fikirler ile entegre olmasına yardımcı olması, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yararlanmasına açık olması, üniversitemizin ve fakültemizin tanınırlığı ve başarılarını artmasına hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

YAYIN POLİTİKASI
1.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK - ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ulusal hakemli dergi statüsünde, Mart-Eylül aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan bir hukuk dergisidir.
2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, açık erişim ilkesini benimsediği için derginin tüm içeriğini okurlara ücretsiz olarak sunar. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almaksızın dergide bulunan makalelerin tam metnini okuyabilir, makaleleri kopyalayabilir, indirebilir, arayabilir ve bunlara bağlantı sağlayabilir.
4. Dergiye gönderilen makalelerin başına 200-250 kelimeden oluşan Öz, Özlerin yazıldığı dillerde başlık ve özün altına beşer anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir. Yazılan makalelerin yazıldığı dildeki öze ek olarak İngilizce veya Türkçe öz eklenmesi gerekmektedir.
5. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında, dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve 1 satır aralığında iki yana yaslı olarak hazırlanmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4) cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde CD veya elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.
6. Yazının başlığı siyah ve tümü büyük harf olacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlığın hemen altında sayfanın sağında yazar adı belirtilmeli ve soyadın sonuna bir yıldızlı dipnot konularak dipnotta yazarın görev yaptığı kurum, unvanı, ORCID numarası ve iletişim (e-posta) bilgisi belirtilmelidir.
7. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumu, iletişim adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler.
8. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yayın kurulu tarafından yapılan ön incelemede derginin yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar hakeme gönderilmeden önce yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
9. Yayın kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan makaleler kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak uzman iki hakeme gönderilecek ve onların onayı ile yayımlanabilecektir. Eğer hakemlerden biri olumsuz görüş bildirirse üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulacak ve onun görüşü belirleyici olacaktır. Yazarlara makalenin hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez.
10. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir.
11. Makalenin sonunda makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Kaynakça eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar ise her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Atıflar ve kaynakça Chicago atıf sistemine uygun olarak yapılmalıdır.
12. Başlıklandırma sistemi şu şekilde olmalıdır: I. A. 1. a. (a) i.
13. Dipnot atıfları aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
a. Kitap atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:

ŞANLI, Cemal, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 5. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2013, s. 5.
bb. Sonraki atıflarda:
ŞANLI, s. 24.
b. Makale atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:

TOPUZ, Murat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi (TBK m.448-460)” MÜHF ‒ HAD, Y. 2013, C. 19, S. 1, s. 298.
bb. Sonraki atıflarda:
TOPUZ, s. 298.
c. Elektronik kaynakların atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:

GÖZLER, Kemal, “Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi Konusunda Uyarılar”, (Çevrimiçi) http://www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm, E.T. 03.03.2014.
bb. Sonraki atıflarda:
GÖZLER, s. 8.
d. Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise, çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.
GÖZLER, Anayasa Hukukunun..., s. 76.
e. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
KURU, Baki / ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 25. Baskı, Yetkin Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 145.
f. Mahkeme kararı: Yar. 1. HD, E. 2015/1456, K. 2017/7086, 05.12.2017 (Kazancı).
g. T. C. Resmi Gazete: RG. 02.01.2019, S. 30643.

 
EDITORIAL POLICY
1.
Medeniyet Law Review is a peer-reviewed national law journal, published bi-annually, in March and September and cited in the TUBITAK ULAKBIM TR Index Legal Database.
2. Papers submitted to the journal shall neither have been published nor currently be under evaluation for publishing elsewhere. Having submitted article to the journal, author refers his commitment in this regard.
3. Medeniyet Law Review, embracing open access policy, provides all content of the review to the readers free of charge. Readers, except for commercial use may read, copy, download, search, and make connection to all the articles in the journal without the permission of the writer or the publisher.
4. The papers submitted to the journal with abstracts consisting of at least 200-250 words and five key words shall be attached to the beginning of the paper. In addition to abstracts of papers for the language it is written, abstracts in English or Turkish shall also be attached.
5. Each paper should be submitted as a Word document to the editor via CD or e-mail. Papers should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4, Top: 4 cm; Bottom: 3 cm; Left: 4 cm; Right: 3 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified, Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified.
6. The title of the paper shall all be written with black uppercase letters. The author’s name shall be listed just below to the title and there shall be a mark to the end of the last name, indicating the tittle of the writer, his/her institutional affiliation, ORCID number and e mail address.
7. Details of the author’s institutional affiliation, full address and other contact information shall also be mentioned in the submissions.
8. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself. The pre-evaluation of all submissions to Medeniyet Law Review will be performed by the Editorial Board and the submissions that are unacceptable on the basis of the General Principles of Publication will be send back to the author to be corrected in accordance with the principles of publication.
9. Papers approved through the first evaluation shall be sent to one referee with the name of the writer extracted from the text according to the blind peer review principle and can only be published with his approval.
10. According to the referee’s final report, demanding corrections from the author, publishing or rejection of the paper shall be decided and the author shall be informed of the situation as soon as possible.
11. At the end of the paper there shall be a bibliography, arranged in alphabetical order according to the surname of the writer. Bibliography should be arranged in accordance with the first reference to works. Citations in the paper shall be shown in the footnotes at the end of each page. Bibliography and references should be arranged in accordance with the Chicago Manual of Style.
12. Heading format should be as: I. A. 1. a. (a) i.
13. Footnotes should be arranged as follows:
a. For books:
aa. For the first footnote:

BORN, Gary B., International Commercial Arbitration, 2. Edition, Kluwer Law International, 2014, p. 62.
bb. For following footnotes of the same work:
BORN, p. 62.
b. For papers:
aa. For the first footnote:

WRIGHT, David, “Another wrong step: equitable compensation following a breach of trust “, Trusts & Trustees, Vol. 21, Issue 7, Pp. 825-843, 2015, p. 831.
bb. For following footnotes of the same work:
WRIGHT, p. 298.
c. For web pages:
aa. For the first footnote:

LORCHER, Torsten, “Arbitration in Germany”, https://eguides.cmslegal.com/.
pdf/arbitration_volume_I/CMS%20GtA_Vol%20I_GERMANY.pdf, Access Date: 03.03.2014.
bb. For following footnotes of the same work:
LORCHER, p. 9.
d. If multiple works of one author are to be citated in the paper, the name of the citated work should be shortened in the way that allows the distinction of author’s other studies.
CHEMERINSKY, Constitutional Law..., p. 76.
CHEMERINSKY, Criminal Procedure..., p. 35.
e. If studies prepared by multiple authors are to be citated, the names and surnames of all writers should be stated.
aa. For the first footnote:

MILLER, Angharad / OATS, Lynne, Principles of International Taxation, 25.
Edition, Tottel Publishing, 2006, p. 145.
bb. For following footnotes of the same work:
MILLER / OATS, s. 145.
f. Citing a court case: Yar. 1. HD, E. 2015/1456, K. 2017/7086, 05.12.2017 (Kazancı).
g. Official Gazette of the Republic of Turkey: RG. 02.01.2019, S. 30643.
 

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.