Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Burak HUYSAL

ISSN: 1304-7949
Makale Sayısı: 286
Yayın Periyodu: 2 Aylık
 • Sahibi:
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Burak HUYSAL
 • Editör Yardımcısı:

  İpek SARIÖZ BÜYÜKALP
 • Yayın Kurulu:

 • Evrim AKGÜN
 • Burak HUYSAL
 • Zafer KAHRAMAN
 • İpek SARIÖZ BÜYÜKALP
 • Öz SEÇER
 • Silvia TELLENBACH
 • Ahmet YAYLA
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Kadir Emre GÖKYAYLA
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Ziya AKINCI
 • Şebnem AKİPEK
 • Hans-Jörg ALBRECHT
 • Didem ALGANTÜRK LİGHT
 • Murat ALIŞKAN
 • Steve Mc ALLİSTER
 • Atilla ALTOP
 • Mehmet Sinan ALTUNÇ
 • Rainer ARNOLD
 • Selim ATAERGİN
 • Ahu AYANOĞLU MORALI
 • Süheyl BATUM
 • Carolyn CHALMERS
 • Adnan DEYNEKLİ
 • Emre K. GÖKYAYLA
 • Gülsen GÜNEŞ
 • Serap HELVACI
 • Burak HUYSAL
 • Eric JANUS
 • Zafer KAHRAMAN
 • Havva KARAGÖZ
 • Hatice Özdemir KOCASAKAL
 • Elif KÜZECİ
 • Aslı MAKARACI BAŞAK
 • Stephen MAZZA
 • Füsun NOMER ERTAN
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Ali Necip ORTAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Ceren Zeynep PİRİM
 • Tom READ
 • Herbert ROTH
 • Burcu SAVAŞ
 • Öz SEÇER
 • Ulrich SİEBER
 • John SONSTENG
 • Durmuş TEZCAN
 • A. Can TUNCAY
 • Oktay UYGUN
 • Rauf VERSAN
 • Hamdi YASAMAN
 • Feridun YENİSEY
 • Turan YILDIRIM
 • Didem YILMAZ
 • Emre ÖKTEM
 • Seda ÖKTEM ÇEVİK
 • Sultan ÜZELTÜRK
 • Ayşe ŞAHİN
 • Şükran ŞIPKA

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Yazı, Times New Roman karakterinde, ana metin 1,5 satır aralığı ve 12 punto; dipnotlar 10 punto, tek satır aralığı olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir.
 3. Dipnotlarda yazarın adı ve soyadı yazıldıktan sonra, eserin adı italik olarak yazılmalı, eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası gösterilmelidir. Aynı esere yapılacak atıflarda yazarın soyadı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Yabancı kaynaklar için de aynı usule uyulmalıdır. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir.
 4. Makaleler kaynakça ile birlikte gönderilmeli, kaynakçada yazarın adı soyadı, eserin adı, yayınlandığı yıl-bası, yayınevinin adı, yayın yeri bulunmalıdır.
 5. Yazı, aşağıda belirtilen e-posta adreslerine Word formatında yayım ilkelerinde belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmelidir.
 6. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yazı dili Türkçe’dir. Yabancı dilde yazılan yazılar ise Yayın Kurulu’nun onayı ile yayımlanabilir. Yazı, hangi dilde yazılmış olursa olsun başlığının ve en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan özetinin Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir.
 7. Yazar, yazısı ile birlikte görev yaptığı kurumu, iletişim adresini, telefon numarasını ve varsa e-posta adresini bildirmelidir.
 8. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayım ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
 9. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olduğu saptanan ve hakemli yayımlanması talep edilen yazılar, hakeme gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, bu durumdan en kısa sürede haberdar edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
 10. Fakülte tarafından yayınlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki mali haklar, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. gibi ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Fakülteye devredilmiştir.
 11. Telif ücreti ödenmeyeceğini yazar kabul etmiştir.
 12. Dergide yayımlanan yazıda ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu hususta, Fakülte herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların şu e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir:

 • cerenzeynep.pirim@law.bahcesehir.edu.tr
 • sinan.altunc@law.bahcesehir.edu.tr
 • mert.nomer@law.bahcesehir.edu.tr
;