Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ankara Barosu Dergisi

Editör: Veysel DİNLER, Zeynep BAHADIR DALKIRAN

ISSN: 1300-9885
Makale Sayısı: 695
Yayın Periyodu: 3 Aylık
 • Sahibi:
  Ankara Barosu Adına Av. Mustafa KÖROGLU
 • Yayıncısı:
  Ankara Barosu
 • Editör:

 • Veysel DİNLER, Zeynep BAHADIR DALKIRAN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Deniz Yağmur GÜN

Danışma Kurulu:

 • Yıldız ABİK
 • Orhan AKBULUT
 • Levent AKIN
 • Müslüm AKINCI
 • Clara da Mota Santos Pimenta ALVES
 • Ramazan ARSLAN
 • İrfan BARLAS
 • Gaye BAYCIK
 • Sanem Suphiye BAYKAL
 • Mehmet DEMİR
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Veysel DİNLER
 • Mohamad EL-GHAZI
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Fikret EREN
 • Rifat ERTEN
 • Selin ESEN
 • Izabela GAWŁOWICZ
 • Cenker GÖKER
 • H. D. Ege GÖKTUNA
 • İlke GÖÇMEN
 • Nadi GÜNAL
 • Metin GÜNDAY
 • Devrim GÜNGÖR
 • Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ
 • Zeki HAFIZOĞULLARI
 • Felix HERZOG
 • Fatma KARAKAŞ DOĞAN
 • Hakan KARAN
 • A. Mehmet KOCAOĞLU
 • S. Sinan KOCAOĞLU
 • Necip Kağan KOCAOĞLU
 • Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 • Zehra ODYAKMAZ
 • Erdal ONAR
 • Joanna OSIEJEWICZ
 • Pasquale POLICASTRO
 • Mahcemal SEYHAN
 • Özge SIRMA GEZER
 • Süha TANRIVER
 • M. Ayhan TEKİNSOY
 • Durmuş TEZCAN
 • Asuman TURANBOY
 • Ayşenur TÜTÜNCÜ
 • Suncana Roksandic VİDLİCKA
 • Gaye Burcu YILDIZ
 • Ejder YILMAZ
 • Süleyman YILMAZ
 • Mustafa Tören YÜCEL
 • Bülent YÜCEL
 • Marek ZUBIK
 • Mustafa Serdar ÖZBEK
 • Veli Özer ÖZBEK
 • Alev ÖZKAZANÇ
 • Fırat ÖZTAN
 • Saim ÜYE
 • Z. Ertunç ŞİRİN

Hakkında

Ankara Barosu Dergisi (ABD) hukuk alanında özgün ve bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanmasıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmaktır.
Ocak-Nisan-Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda dört kez basılı olarak yayımlanır. Aynı zamanda DergiPark, ULAKBİM TR Dizin ve Ankara Barosu Dergisi resmî web sitesi üzerinden online erişilebilir.
Ankara Barosu Dergisinde yayımlanan makaleler, hukuk ve hukuka katkı sağlayan yakın ve ilişkili disiplinlerarası nitelikteki çalışmalardır. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi çeviriler kabul edilmektedir.
Derginin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir.

Amaç ve Kapsam

Mesleki ve bilimsel hukuk makalelerini yayımlamak.
Hukukla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Ankara Barosu Dergisi Yayın İlkeleri’ne şartları uymayan yazılar, TÜBİTAK – ULAKBİM veritabanının gerekliliklerinden dolayı, Editör tarafından yapılacak ön kabul edilebilirlik incelemesi
sonrasında hemen reddedilecektir. Bundan dolayı gönderilecek hakemli veya hakemsiz makalelerin yukarıdaki ilkelerdeki bütün şartları şekil ve esas olarak sağlaması gereklidir.

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.
Ankara Barosu Dergisi'ne makale gönderilmesi ve yayını ücretsizdir.
Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmemektedir.

Yazım Kuralları

ANKARA BAROSU DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Makale gönderiminde hata yapmamak ve sürecin hızlanması için lütfen ekteki dosyayı indiriniz ve dikkatlice okuyunuz. (pdf dosya için tıklayınız)

1. Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların yazım düzeltmesi Editörler/Editör yardımcıları tarafından yapılır. Türkçe makalelerin yazımında, noktalamasında ve kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır.

2. Ankara Barosu Dergisine gönderilecek makaleler “Microsoft Word” programında (.doc veya .docx formatında) A4 sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm, cilt payı 0, üstbilgi 1.25 cm, alt bilgi 1,25 cm olmalıdır. Sayfa numaraları alt ortada gösterilmelidir.

3. Yazı tipi Times New Roman, 12 punto, normal stil; Satır aralığı 1,5 ve sonra 6 nk olmalıdır. Dipnotlarda Times New Roman, 10 punto, satır aralığı 1 olmalıdır.

4. Hakemli makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerin (toplam 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde); her iki dilde yazı başlığının ve beşer anahtar sözcüğün de yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Makalenin Türkçe Başlığı > Öz > Anahtar Kelimeler > Makalenin İngilizce Başlığı > Abstract > Keywords şeklinde sıralanmalıdır.

5. Başlıklandırma 5 düzeyi aşamaz (önerilen 3 düzeydir). Başlıklandırma şu şekilde yapılmalıdır:

I. BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIK TÜMÜ BÜYÜK HARF VE KOYU
A) İKİNCİ DÜZEY BAŞLIK TÜMÜ BÜYÜK HARF VE KOYU
1- Üçüncü Düzey Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük ve Koyu
a) Dördüncü Düzey Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük ve Koyu
i. En Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük, Koyu ve Eğik Gerekmedikçe Kullanmayın

6. Metin içinde dipnot numarası, noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir. Atıflar, metin içinde gösterilmez.

7. İlk atıfta kaynağın tam künyesi verilmeli, aynı esere takip eden atıflar, aşağıda gösterilen örneklere uygun olarak kısaltılmış olarak verilir. (Age, agm, agk, ibid, id, loc. cit.) bir önceki kaynağa işaret eden kısaltmalar kullanmayınız. Metin içinde makalenizin başka bir bölümüne dikkat çekmek için dipnotta sayfa numarası vermeyiniz. Metin içinde atıf yapılmamış eserler, kaynakçada gösterilmez.

8. Ankara Barosu Dergisinde yayınlanan makaleler, The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography) atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

9. Kitap, editörlü kitap, e-kitap, çeviri kitap, kitap bölümü, dergi makalesi, bildiri, rapor, ansiklopedi maddesi, kitap tanıtımı, tez, gazete yazısı, röportaj, web içerik, blog yazısı vb tüm farklı yazı türleri atıf örneklerini https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/writing-rules sayfasından bulabilirsiniz.

10. Mahkeme kararları, kısaltmalar ve noktalama işaretlerinin kullanımında bir standart oluşturmak amacıyla; lütfen makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/writing-rules yazılı kurallara uygun bir biçimde düzenleyiniz.


ATIF YAPILMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KISALTMALARA VE NOKTALAMALARA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- Doğrudan alıntıları tırnak (“ ”) içine alınız. 5 satırı geçen doğrudan alıntıları, tırnak içine almadan, blok alıntı şeklinde (11 punto, iki yandan daraltılmış, ayrı paragraf) şeklinde yapınız.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum massa turpis, laoreet non erat vel, cursus aliquet sapien. Nullam enim justo, eleifend vel cursus sit amet, dignissim quis arcu. Sed ut eros aliquam, aliquet leo id, consequat dolor. Sed porttitor lorem at felis elementum, quis vulputate magna dapibus. In suscipit sodales nibh, vitae auctor lorem condimentum eget. Proin dictum molestie arcu. Quisque lobortis molestie tincidunt. Phasellus cursus ultricies risus at aliquam.
Not: Kemse -apostrof- (’) işaretinin iki kere kullanılması çift tırnak değildir. Lütfen bu hususa dikkat ediniz.

2- Tırnak içine alınmış cümlede, ikinci kez tırnak içine almayınız.
Örnek: Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “Bir metni doğrudan alıntılarken “tırnak” içine almak gerekir. [yanlış kullanım]
Eğer bu metinde “tırnak” sözcüğü için vurgu yapılmak isteniyorsa, vurgu yapılacak metin eğik yazılmalıdır.
Örnek: Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “Bir metni doğrudan alıntılarken tırnak içine almak gerekir.” [doğru kullanım]
Eğer söz içinde söz varsa, sözün başlangıcı tırnak içine alınır, ara söz tek tırnak ile gösterilir.
Örnek: Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

3- Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:
“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.

4- Metin içerisinde vurgu amacıyla çift tırnak (“ ”) veya eğik stilini kullanınız. Doğrudan alıntılar için tırnak kullanıldığından, gerekmedikçe tırnak kullanmamanız, vurgu stilini eğik yapmanız önerilir. Başlıklar dışında koyu vurgu kullanmayınız. Aynı anda iki vurgu yapmayınız. Örneğin, bir metni hem tırnak içine alıp, aynı zamanda eğik yapmayınız.

5- Özel isimlere getirilen tüm ekler kesme (’) işaretiyle ayrılır.
Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Nermin Abadan Unat’sa, Osmanlı Devleti’ndeki, Çanakkale Boğazı’nın, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Avrupa Birliği’ne.
Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:
Örnek: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2. maddesine göre... vb.
Not: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Hukuk Kurumundan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112. Birleşiminin 2. Oturumunda

6- T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kısaltmasını dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
TBMM, AİHM, AİHS, AYM, CGK, HGK, TMK, RG…

7- Şu kısaltmaları esas alınız:
E. esas
K. karar
m. madde
RG Resmî Gazete
SK sayılı kanun
T. tarih

8- Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için (’) kullanılır.
Örnek: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de
Not: “K” harfi “ke” diye okunur. Bu sebeple kısaltmalara ek verirken bu hususa dikkat ediniz.
TCK’nin, TBK’ye, TTK’de [doğru kullanım]
TCK’nın, TBK’nun, TKK’da, TBK’ya [yanlış kullanım]

9- Sıra sayısı vermek (-inci, -ıncı, -uncu, -üncü) için nokta (.) kullanınız.
Anayasa’nın 5. maddesi [doğru kullanım, önerilen]
Anayasanın 5’inci maddesi [doğru kullanım, ancak önerilmemektedir]
Anayasa’nın 5inci maddesi [yanlış kullanım]

10- Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:
2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

11- Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır:
4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

12- Makalenizin (başlıklar dışında) tüm metnini iki yana yasıl bir biçimde düzenleyiniz. Bu sebeple satır sonunda kelime bölmesi yapmayınız.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.