Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
kanununa Göre Yetki Sözleşmesi

Yasin KÖSE

Bu makalede 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanununun “yetki sözleşmesi” ile ilgili yaptığı düzenleme, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile karşılaştırmalı olarak incelenip anlatılmaya çalışılacaktır.

Kamu düzenine ilişkin yetki, kesin yetkili mahkeme, münhasır yetkili mahkeme, yetki itirazı, yetki sözleşmesi.

I. GİRİŞ

21 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temel şeklini muhafaza etmekle birlikte hukuk yargılamasındaki bazı kurumları da günümüz koşullarına uyarlamıştır. Bu kurumlardan biri de bu makalenin konusunu oluşturan “yetki “sözleşmesi”dir.

Bir davaya hangi yer mahkemesinin bakacağı kural olarak kanunla belirlenir. Ancak bazı durumlarda kanunlar, tarafların iradelerine üstünlük tanıyarak yetkili mahkemeyi belirleme amacıyla “yetki sözleşmesi” yapabileceklerini düzenleyebilmektedir. Yetki sözleşmesinin esasları 1086 sayılı HUMK’un 22’nci maddesinde; 6100 sayılı HMK’nın ise 17’nci ve 18’inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu makalede yetki sözleşmesinin iki kanunda düzenlenen hali karşılaştırılarak açıklanacak ve yetki sözleşmesinin 6100 sayılı Kanundaki yeni hali inceleme konusu yapılacaktır.