Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tıp Eğitiminde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Dr. Ülkü ÇINAR

Tıpta Yan Dal Uzmanlık eğitiminin mevcut durumunun daha anlaşılır hale gelmesi ve bu konunun daha sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için mevcut düzenin oluşumu bu makalede işlenmiş, yeni ve daha sağlıklı bir düzenin oluşturulmasında gözönünde bulundurulması gereken temel noktalarda, yol gösterici olmasına dikkat çekilmiştir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Tıpta Eğitim, Uzman Doktor, Hekimlik Mesleği, Tebabet Uzmanlık Tüzüğü.

Ülkemizde, tıp doktorlarına hekimlik yapma yetkisini, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219 sayılı Kanun) vermektedir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi de tıp doktorlarına tıbbın bir alanında uzmanlaşarak, uzman hekim olmalarını sağlamaktadır. Uzman hekimlerin, daha ileri düzeyde uzmanlaşması ise Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ile kazanılmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi nin yasal dayanağını, 1219 sayılı Kanun oluşturmakta ve bu Kanun’un 9. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çıkarılmış bulunmaktadır. Bu tüzükte, Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ile ilgili en temel kurallar yer almaktadır. Uzmanlık eğitimi yapmakla görevli olan sağlık kurumları da bu temel kurallara dayanarak, tıp doktorlarına Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi vermektedirler.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde, Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ile ilgili temel kurallar yer alırken, bu eğitimlerin uygulanış biçimine yönelik açıklamalar ve uygulamanın nasıl yapılacağını belirten kurallar ise Tüzüğün 36. maddesi ile “en geç altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulması” öngörülen yönetmeliğe bırakılmış bulunmaktadır. Ne yazık ki, Sağlık Bakanlığı da, bu yönetmeliği hazırlayıp bugüne kadar çıkarmamıştır.

;