Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anayasa Değişikliği mi? “Dilek ve Temenniler” mi?

Remzi ÖZMEN

TBMM, Anayasayı değiştiren 5982 sayılı Kanunu halkoyuna sunulmaya gerek kalmayacak bir çoğunlukla kabul etmemiş; üstelik Anayasa Mahkemesi, anılan Kanunun bazı tümcelerini ve deyimlerini iptal etmiştir. Sonuçta 5982 sayılı Kanun Meclisten geçtiği biçimde değil; iptal sonucu oluşan yeni biçimiyle halkoyuna sunulacaktır: deyim yerindeyse eksik/gedik bir biçimde…

Anayasa değişikliklerinin bir bütünlük içinde olduğunu ve “demokratik bir açılım” için yapıldığını söyleyenler ve her fırsatta Anayasa Mahkemesini kıyasıya eleştirenler, nedense Mahkemenin eksiltmelerini değiştirme yolunda bir çağrıda bulunmadıkları gibi, “egemenliği kayıtsız şartsız” devraldığını savlayanlar da yeni bir düzenleme yapma gereği duymamışlardır.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümlerin, sakin bir kafayla Terazinin Dengesi’ni sağlamak için ele aldığımızda, çok da önemsiz olmadığını söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki Yüce Mahkeme yapabileceğini yapmıştır.