Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İfa Yardımcısının Fiilinden Borçlunun Sorumluluğu

Mehmet KARACA

ÖZET:

Çalışmamızın konusu borçlunun, ifa yardımcısının fiilinden dolayı sorumluluğudur. Çalışmanın başında konu ve kurum hakkında Borçlar Kanunumuzdaki ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki düzenlemelerle ilgili genel bilgi verilmiştir. Daha sonra sorumluluğun şartları, doktrin ve Yargıtay kararları ile birlikte değerlendirilmiştir. Son olarak ise çalışmamız boyunca varmış olduğumuz tespitler ve kanaatler, esasen ve kısaca bir araya getirilerek, kişisel görüşlerimizi içeren sonuçlar kısmına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İfa Yardımcısı, Borca Aykırılık, Kusursuz Sorumluluk, İstihdam Edenin Sorumluluğu.

1. Genel Bakış

Alacaklı, kural olarak borcun bizzat borçlusu tarafından şahsen ifa edilmesini isteyemez. Meğerki borcun ifasında borçlunun kişisel özellikleri rol oynamayacak olsun (BK m. 67)1. Buna göre şayet borç ilişkisinde edim, borçlunun özel yetenekleri sayesinde sözleşmeye uygun olarak yerine getirilebilecekse bu durumda borcun bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi icap eder.

Artık gelişen teknoloji ile birlikte konusunu el sanatları oluşturan eser sözleşmeleri gibi iş görme sözleşmeleri haricinde, sözleşme konusu edimler bizzat borçlular tarafından değil; ancak onun tarafından kullanılan kimseler tarafından yerine getirilebilecektir.