Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bononun Unsurları ve Unsurların 
Bulunmaması

Elements of Bill and Absence of Elements

Erhan GÜNAY

TTK m.776 kapsamında bononun unsurları, m.777’de ise bu unsurların bulunmaması hali düzenlenmiştir. Makalede anılan unsurların yokluğu durumunda kambiyo takibi yönüyle etkisi ve sonucu ayrıntılı biçimde anlatılmaya çalışılmıştır.

Bono, Bononun Unsurları, Kambiyo Takibi, Takip Hukuku.

Elements of a bill are regulated under the article 776 and absence of these elements are regulated under the article 777 of the Turkish Commercial Code. In this paper, effects and results from the point of exchange tracking are explained in detail in case of absence of the said elements.

Bill, Elements of Bill, Enforcement of Bill of Exchange, Enforcement Law.

I. Bonoda Unsurlar ve Unsurların Bulunmaması

İlgili Madde 776-

(1) Bono veya emre yazılı senet;

a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,

;