Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ve Bireysel Başvuru

Akif YILDIRIM

I. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında olağanüstü hâl ilan edilmiş ve demokratik anayasal düzene, bireylerin temel haklarına ve hürriyetlerine, millî güvenliğe yönelik tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine ve illegal yapılanmalara karşı tedbirler alınması kararlaştırılmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan birçok kanun hükmünde kararname (KHK) ile özellikle kamu personeline ilişkin olarak bazı tedbirler alınmış, doğrudan bazı işlemler tesis edilmiştir.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilen işlemler şunlardır: Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazeteler ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin alınması.

;