Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Fatura Düzeni ve Alıcılar Hesabı

Rüknettin KUMKALE

Faturanın, Türkiye’mizde de en çok kullanılan belge hüviyetinde olmasına karşın ticari hayatımızda gerçekten gereği gibi kullanılmadığı bir gerçek.

Fatura, Türk Ticaret Kanununun “Fatura ve teyit mektubu” başlıklı 23. maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır:

Madde 23- Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

;