Müşteri ve Satıcı Hesaplarında
 Dikkat Edilecek Noktalar

Rüknettin KUMKALE

Özellikle müşteri ve satıcı hesaplarındaki kalemleri fazla olan firmalarda, bu hesaplar devamlı bakiyeli olarak çalışmaktadır.

Bu bakiyelerin devamlı olarak sorgulanması ve karşı firmalar ile mutabakat içinde olunması gerekmektedir.

Müşteri hesaplarının çok olduğu firmalarda her bakiyenin ayrı bir özelliği olabilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

;