Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi (İİK mad. 364)

Talih UYAR

ÖZET:

Çalışmada, İİK m. 364 kapsamında, İcra ve İflâs Kanununa göre temyiz edilen takip hukukuna ilişkin kararlarla, icra mahkemelerinin cezaya dair kararlarının Yargıtay’ın hangi dairelerinde inceleneceği, takip hukukuna ilişkin kararların ne şekilde (hangi kanuna göre) yapılacağı, temyizin satışa etkisi ve dosyanın Yargıtay’a nasıl (ne şekilde) gönderileceği ve icra mahkemelerinin kararlarına karşı yargılamanın iadesi ve kanun yararına temyiz yollarına başvurulması hususları emsal Yargıtay kararları ve doktrinsel atıflarla ele alınmış ve uygulamacılara yol göstermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İcra Mahkemesi kararlarının temyizi, temyizin icraya etkisi, haciz, Yargıtay, temyizin satışa etkisi, tehir-i icra, icranın geri bırakılması, hukuki yarar, ihalenin feshi.

İcra ve İflas Kanunu (İİK) madde 364’te «İcra ve İflâs Kanununa göre temyiz edilen takip hukukuna ilişkin kararlarla, icra mahkemelerinin cezaya dair kararlarının Yargıtay’ın hangi dairelerinde inceleneceği», «takip hukukuna ilişkin kararların ne şekilde (hangi kanuna göre) yapılacağı», «temyizin satışa etkisi» ve «dosyanın Yargıtay’a nasıl (ne şekilde) gönderileceği» konuları düzenlenmiştir.

Bu madde altında ayrıca «icra mahkemelerinin kararlarına karşı yargılamanın iadesi ve kanun yararına temyiz yollarına başvurulması» konuları incelenmiştir.

;