Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

III – 61. 1 Numaralı SPK Tebliği Açısından Kira Sertifikaları (Sukuk)

Analysis of Leasing Certificates (SUKUK) from the Perspective of the Capital Markets Board’s Communique Numbered III – 61. 1

İlyas GÖLCÜKLÜ

Kira Sertifikalarının özellikle İslami kurallarla idare edilen sermaye piyasalarında ve de son zamanlarda yatırım bankacılığının geliştiği ülkelerde dahi finansman aracı olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Daha önceki tebliğlerde de yer alan bu özellikli İslami menkul kıymetleştirme aracının Türkiye’de kullanılmaya başlanması 2011 yılı sonunda gerçekleşmiştir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 5 Eylül 2012 tarihinde dış sermaye piyasalarında sertifika ihracını araştırmak üzere bir iştirake yetki verdiğini duyurması da önemli bir gelişme olmuştur. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Kira Sertifikaları Tebliği” çıkartmasıyla Kira Sertifikalarının tabana yayılması ve kabul görmesi de yaygınlaşmıştır. Bu önemli tebliğde oldukça yeni bir finansman aracı olan kira sertifikaları beş tür olarak düzenlenmiştir. Bu tebliğde ayrıca varlık kiralama şirketleri (VKŞ) ve bu kiralama şirketlerinin kira sertifikası ihraç etmelerine dair yeni ve farklı düzenlemeler getirilmiştir.

Bu çalışmada, kira sertifikalarının sıklıkla tercih edilen bir araç olmasının sebeplerini İslami menkul kıymetleştirme kavramı çerçevesinde irdeleyeceğiz. Beş farklı türdeki kira sertifikasını ele alırken örnekler eşliğinde uygulamanın nasıl olduğunu ve bu yeni finans aracının Türkiye’de kullanılmasıyla beliren başlıca problemleri tartışmak bu çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Kira Sertifikaları, Sukuk, İslami Menkul Kıymetleştirme, Katılım Bankacılığı, Varlık Kiralama Şirketi, Finans Araçları.

;