Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İnternet Yoluyla Markanın Haksız Kullanımı

Av. Ezgi ÖZTÜRK

ÖZET:

İnternet yoluyla markanın haksız kullanım halleri; internet alan adları (Internet Domain Name) ve marka arasındaki uyuşmazlıklar, markanın Meta Tag (Yönlendirici Kod) olarak kullanımı, bağlantılandırma ve çerçeveleme olarak belirlenmiştir. Çalışmada, bu haksız kullanım halleri hakkında teknik bilgiler, örnek olaylar ile beraber verilmiş ve hukuki korumanın hangi yollarla sağlanabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnternet, internet alan adı, marka, haksız kullanım, metatag (yönlendirici kod), bağlantılandırma, link verme (linking), çerçeveleme (framing).

Giriş

Markanın internet ortamında bir başkası tarafından kullanılmasının çok farklı yolları vardır. Bunlar tescilli bir markanın alan adı olarak, metatag olarak ve adwords reklam usulü ile ve bağlantı/link verme (linking) ve çerçeveleme (framing) yoluyla kullanılmasıdır.

A. Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kötü Niyetle Tescili

Marka; 556 s. MarKHK1’nın 5. maddesi hükmünde “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca, şekillerin, notaya dökülmesi koşuluyla melodilerin (örneğin, AYGAZ tüp dağıtım araçlarından yayınlanan müzik gibi), kimyasal formülle ifade edilmek koşuluyla kokunun dahi marka olabilmesi mümkündür. Kişi adları ve ticaret unvanları da marka olarak seçilebilirler2.

;