Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıtay Kararlarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Necati MERAN

ÖZET:

Çalışmada, hukukumuzda yeni bir kurum olarak kabul edilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”, uygulamaya yol veren ve içtihat oluşturan Yargıtay kararları ışığında ele alınmış ve incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Adli Sicil Kaydı.

Giriş

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu hukukumuza, 15.07.2005 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi ile girmiştir. Onsekiz yaşından küçük sanıklar için öngörülen düzenleme, 5271 sayılı CMK’nın 5560 sayılı Kanun ile değişik 231/2. maddesinde geniş bir şekilde tekrar düzenlenmiş ve tüm sanıklar için takibi şikâyete bağlı suçlar açısından uygulanabilir hale getirilmiştir. 5395 sayılı Kanunun 23. maddesi ise 06.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun ile değişikliğe tabi tutulmuş, “…Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.” şeklindeki düzenleme ile tüm sanıklar hakkında, öngörülen koşulların bulunmasına bağlı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceği benimsenerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

CMK’nın 5560 sayılı Kanunla değişik 231. maddesinin 5. ve 14. fıkrası uyarınca hükmün açıklanması kararının verilebilmesi için,

;