Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’ndaki “ön Anonim Şirket”le İlgili Bir Görüş

Rüknettin KUMKALE

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 335. maddesi ile getirilen ön anonim şirket müessesesinin esaslarının öğreti ve içtihatlara bırakılmadan ayrıntılı olarak düzenlenmesi, muhtemel uyuşmazlıkların çözümünde büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu konunun doktrine ve mahkeme kararlarına bırakılmaması, Türk ticaret hayatının yeni bir sorun ile karşı karşıya kalmaması açısından önemli bir noktadır.

Elbirliği Mülkiyeti, Tüzel Kişilik, Pay Sahipleri, Adi Şirket

Ön Anonim Şirket, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 335. maddesi ile yeni bir düzenleme olarak getirilmektedir.

T.B.M.M. Adalet Komisyonu bu maddenin birinci fıkrasını “anlamı daha iyi ifade eden bir yapıya kavuşturulmak suretiyle kabul edilmiştir” ifadeleri ile değiştirmiştir.

Maddenin Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş olan şekli aşağıya alınmıştır.