Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Factoring Kavramı ve Hukuki Niteliği

Mustafa GÖNÜL

ÖZET:

Factoring müessesesi, yapısı, hukuki niteliği, türleri, alacağın temlikinin factoring müessesesindeki görünümü ile temlik sonucunda ortaya çıkan defi-itiraz gibi savunma olanakları doktrinsel/uygulamasal eksende ve yer yer içtihatlarla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Factor, Müşteri Firma, Factoring’in türleri, hukuki nitelik, alacağın temliki, savunma araçları.

I. Genel Olarak

Factoring , Latince kökenli bir kelime olup, bir başkası adına hareket eden kişiyi ifade etmektedir1

Factoring işleminde, factor’e muhatap olan firma, mevcut veya müstakbel müşterilerine karşı işletme faaliyetinden doğan tüm alacaklarını factor’e devretmektedir.