Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hakediş Haczinin İşçi Ücretlerine Etkisi

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Yasal düzenleme gereği, mükelleflerin ödenmeyen kamu borçları dolayısıyla ihale makamları nezdindeki istihkakları üzerine haciz uygulanabilmektedir.

Uygulamada, hakediş haczinin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı ve hakedişini alamayan işverenlerin işçilerine ücret ödememesi sorunu ile karşılaşılmaktadır.

Kamu Haczi