Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Vergi Hukukumuzda İhbar Müessesesi ve İkramiyesi

Rüknettin KUMKALE

Vergi hukukumuzda ihbar, ihbar eden tarafından herhangi bir mükellef veya mükellefler hakkında vergi kayıp ve kaçağına ilişkin olarak yapılan yazılı ve sözlü bildirim olarak belirtilmektedir. Bu müessesenin cazip hale getirilebilmesi için bir ikramiye/ödül ile desteklenmesi düşünülmüştür.

Vergisel anlamda şikâyet, mal ve hizmet alımı karşılığında Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenmesi gereken belgeleri alamayıp mağdur olan kişinin bu konuyla ilgili bildirimi olarak belirtilebilir.

Vergi hukukumuzda ihbar müessesesinin yasal dayanağı, 26.12.1931 tarihli ve 1905 sayılı ‘’Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun” olup halen yürürlüktedir. 9 maddeden oluşan Kanunun tam metni aşağıya alınmıştır: