Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sosyal Hizmet Uzmanının Sosyal İnceleme Raporu Düzenlenmesi İçin Görevlendirilmesi ve Ücret Takdiri

Seyfullah ÇAKMAK

ÖZET:

1 Haziran 2005 tarihi ile sonrasında yürürlüğe giren ceza mevzuatımız ve ikincil düzenlemelerde yer alan sosyal inceleme raporu düzenlenmesinde, sosyal hizmet uzmanlarının hâkimlerce ya da Cumhuriyet savcılarınca görevlendirilmesi konusunda, sıkça farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir.

Bu makalede, görülen bu aksaklıklar konu edilerek ilgili mevzuat yorumlanmak suretiyle uygulama birliği sağlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmiş, hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile bu alanda görevli ilgili kurumları bilgilendirmek amaçlanmıştır.

Kanunun ve ikincil düzenlemelerin ruhuna uygun bir şekilde sosyal inceleme raporu düzenlenmesi ile sosyal hizmet uzmanlarının adli makamlarca görevlendirilmesi konuları duraksamaya yer bırakmayacak biçimde makalede incelenmiş, sorunlu konulara tartışma bölümünde ayrıntılı bir şekilde değinilerek varılan sonuçlar maddeler hâlinde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Sosyal, İnceleme, Uzman, Hizmet, Bilirkişi, Ücret, Mağdur, Mahkeme, Kanun.

1. Giriş

1 Haziran 2005 tarihi ile sonrasında yürürlüğe giren ceza mevzuatımızda ve ikincil düzenlemelerde yer alan sosyal inceleme raporu düzenlenmesinde, sosyal hizmet uzmanları nın hâkimlerce ya da Cumhuriyet savcılarınca görevlendirilmesi konusunda, sıkça farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir.

Örneğin, bazı yer adlî yargı çevresinde müstakil çocuk mahkemesinin bulunmaması, suça sürüklenen çocuklarla ilgili davaların çocuk mahkemesi sıfatıyla ilgili ceza mahkemelerinde yürütülmesi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 35’inci maddesi uyarınca, sosyal inceleme raporunun düzenlenmesi için aile mahkemesinde görevli sosyal hizmet uzmanının görevlendirilmesi ya da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesi uyarınca mağdur çocukların dinlenilmesi sırasında, çocuk mahkemelerinde görevli uzmanların bilirkişi olarak dinlenmesi durumunda, bu uzmanlara bilirkişi ücreti ödenip ödenmeyeceği, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin mahkeme ya da çocuk hâkimlerince veya Cumhuriyet savcılarınca doğrudan sosyal inceleme için görevlendirilip görevlendirilemeyeceği gibi hususlarda kimi tereddütler yaşanmaktadır.

;