Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Der Beitrag der Afrikanischen Menschenrechtskommission zur Achtung der Banjul-Charta (rolle der Kommission, Zuständigkeit und Verfahren)

Ercan YASAR

Bu çalışmada Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun rolü ve yetkisi ele alınmış, bir yandan da Hükümet Dışı Organizasyonların bu kıtadaki insan ve halkların haklarını korumaya ilişkin etkinlikleri ve insancıl bir hukuk düzeninin oluşmasındaki pozitif etkileri tasvir edilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Afrika Birliği Örgütü 2002 yılında kendini lağvetmiş daha doğru bir tabir ile 1963’ten beri taşıdığı bu ‘Afrika’daki İnsan ve Halkların Haklarını korumaya ilişkin’ bayrağı 2002 yılında kurulan Afrika Birliği’ne devretmiştir. Çalışmamızda bu teşkilat değişikliğinin Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonuna etkileri ve bölgedeki insan ve halkların haklarının korunması ve geliştirilmesindeki, daha geniş bir perspektif ile bu hakların ‘hukuki normlar’ ve ‘yaptırım uygulayabilecek teşkilatlanma’ aracılığıyla garanti altına alınmasındaki tesiri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Ayrıca makalemizde Afrika Kıtasındaki ülkelerin ulusal düzenlemelerindeki insan haklarına ilişkin boşluklar ele alınıp Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun bu ülkelerdeki modern hukuk prensiplerinin yerleşmesinde üstlendiği görev ve bölgedeki güncel hukuki durumun nakledilmesi amaçlanmıştır. Konumuzun esasını teşkil etmemesine rağmen, ehemmiyeti gereği Afrika Birliğine ilham kaynağı olmuş Avrupa Birliği teşkilatı, bölgedeki insan hakları teşkilatları ve uluslararası insan hakları teşkilatları ile yer yer karşılaştırmalara da yer verilmiştir.

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu, Afrika Adalet Divanı, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi, Komisyonun Rolü, Afrika Birliği Örgütü, Afrika Birliği, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi (Banjul-Charter), Afrika Şartı, Afrika Komisyonun görev ve Yetkileri.

The goal of this paper is to describe the role of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (hereinafter called “the African Commission”) and its competence and as well as the influence of non-governmental organizations (NGOs) for the protection of Human and Peoples’ Rights in the African continent. Furthermore, the paper seeks to describe the role of the African Commission after the new establishment of African Union in 2002. The paper also analyses human rights gaps in African States and responsibility of African Commission for the improvement of the juristic situation in African States. There is examined, how effectively the African Commission works in favour of a domestication of international human rights standards in Africa and how good the current situation is in comparison with Europe and international human rights.

African Commission on Human and Peoples' Rights (ACommHPR), African Union (AU), African Court of Justice, African Court on Human and Peoples’ Rights (ACtHPR), the Role of the Commission, the Organization of African Unity (OAU), African Union (AU), The African Charter on Human and Peoples' Rights (the Banjul Charter), Competence and procedure of the African Commission.

Einleitung und kurzer historischer Überblick

In den 50er und 60er Jahren entstanden auf dem afrikanischen Kontinent viele neue, unabhängige Staaten. Daraus folgte eine Unstabilität der Staaten und Staatsgrenzen, welche viele Rechtverletzungen mit sich brachte. Diese damaligen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Konflikte erforderten die Gründung der „Organisation für Afrikanische Einheit“ (Organisation of Arfican Unity, 25 Mai 1963), welche sich später auflöste und ab 2002 ihr Ziel durch die „African Union“ (abgekürzt: AU) fortführte.1

Im Jahr 1981 wurde von der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) die Afrikanische Charta der Menschen- und Völkerrechte (im Folgenden wird diese als Afrikanische Menschenrechtskonvention bzw. AfrMK oder Afrikanische Charta abgekürzt) mit voller Zustimmung der beteiligten Staaten in Nairobi beschlossen und trat im Folgenden im Jahr 1986 in Kraft.2

Die Afrikanische Kommission der Menschen- Völkerrechte wurde gemäß Art. 30 der oben erwähnten Afrikanischen Charta3 gegründet, um die Menschen- und Völkerrechte in Afrika zu fördern und ihren Schutz sicherzustellen. Die Kommission ist dabei eher ein Informationsorgan zu Gunsten der Bürger und der Staaten als ein Rechtsprechungsorgan zum Schutz der Menschenrechte. Und in der Tat begann die Arbeit der Kommission erst nach der Auswahl der elf Kommissionsmitglieder am 29 Juli 1987 in Addis Abeba.4 Später wurde klar, dass die OAU einen Gerichtshof für den Schutz der Menschen- und Völkerrechte benötigt, welcher somit im Jahr 1998 eingerichtet wurde.