Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama

Zeki Hafızoğulları

GİRİŞ

Ülkemizin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türk Ceza Hukuku’nun tartışmasız asli kaynağıdır.

Kanun koyucular, ceza normu koyarken, uygulamacılar, normu yorumlarken; söz konusu sözleşmenin hükümlerini, bunları ete-kemiğe büründüren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını, savsaklamamak, göz ardı etmemek zorundadırlar.

Burada, tarihi süreç de göz önünde tutularak, TCK’nın 301. maddesi hükmü incelenmeye çalışılacaktır1.