Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Aile Hukukunun Özellikleri, İlkeleri ve Gelişimi

Characteristics, Principles and Development of Family Law

Rona SEROZAN

Aile Hukuku, sağlıklı ve huzurlu bireyler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda müdahalenin mümkün olduğunca az olması gereken “minimalist” bir hukuk dalıdır. Bununla birlikte, Aile Hukuku ilişkilerinin ve özellikle ailedeki zayıf bireylerin korunması gerektiğinde de müdahale kaçınılmazdır. Son yıllarda modern hukuk sistemlerinin aile ilişkilerine bakış açısında eskisine göre belirgin bir farklılaşma gözlemlenir.Bu yazıda öncelikle aile hukukunun özellikleri, ilkeleri ve modern toplumlardaki gelişiminin incelenmesi, daha sonra da son yıllarda modern aile hukuklarında gündeme gelen aynı cinsiyetten kişilerin fiili yaşam birliktelikleri ile aile hukukunun statüden sözleşmeye dönüşümü konularının özel olarak ele alınması amaçlanmaktadır.

Aile Hukuku, Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evlilik Dışı Yaşam Birliktelikleri, Ayrı Cinsiyetten Kişilerin Evlilik Dışı Yaşam Birliktelikleri, Aile Hukukunun Sözleşmesel Temellere Dayandırılması, Eşler Arası ilişkiler, Anne-Baba ve Çocuk Arasındaki İlişkiler.

Family law is a “minimalistic” branch of law where the legal intervention should be exceptional in case of healty and peaceful relations between individuals. On the other hand, legal intervention is unavoidable in case it is required to protect the family law relations, espeacially the weak parties. Recently it is observed that the family relations in the modern legal systems has significantly changed in comparison to the past.The aim of this article is firstly to evaluate the characteristics, principles and the development of the modern family law; and secondly to focus on the cohabilitation of the same sex couples and the contractualisation of family law, which are recently the most debated issues in the modern legal systems.

Family Law, Cohabilitation of the same sex couples, Cohabitation of different sex couples, Contractualisation of Family Law, Relations between the spouses, Parent-child relations.

Profesör İlhan Ulusan özellikle “Malvarlığı Hukuku” alanındaki yapıtlarıyla parlamış bir hukuk bilimcisi ve öğreticisi sayılsa bile, “gönül dünyasının zenginliği ve ailevi ilişkilerinin sıcaklığı” ile, aynı zamanda “Kişi Varlığı Hukuku” ve bu bağlamda “Aile Hukuku” alanında ülkenin en duyarlı hukukçularından biri olmuştur. Bu nedenle, Aile Hukukundaki güncel gelişmeleri ele alan bir yazının İlhan Ulusan’a “Armağan”a adanacak amaca uygun bir yazı olduğunu sanıyoruz.

Medeni Kanun’un Aile Hukuku Kitabı rekor sayıda (376 adet) kuralıyla dikkat çeker. (MK 118 - 494) Ama çelişki şuradadır ki bu kurallar MK’nın en az uygulanan kurallarıdır. Zaten kuralların bir çoğu da “eksik kurallar” görünümündedir.

Bir kere, sağlıklı ve huzurlu ailelerde aile bireyleri arasında ilişkiler hukuksuz, yasasız, kuralsız yürür. Parasal sorunlar hiç gündeme gelmez. Arada sırada ortaya çıkan görüş ayrılıklarında da kararlar uzlaşma yoluyla verilir. Bu nedenledir ki Aile Hukukuna “minimalist hukuk” gözüyle bakılır.