Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

5833 Sayılı Yasa Düzenlemesinde Marka İhlalleri

İlhami GÜNEŞ

ÖZET:

Marka suçları, 556 Sayılı KHK’yı değiştiren 5833 sayılı Yasanın düzenlemesine göre, suçla korunan hukuki yarar bakımından üç ana gruptur. Bunlar, doğrudan doğruya üretim ve ticarette marka ihlali ve marka korumasını gösteren işaretin kaldırılması ile marka üzerinde yetkisiz tasarruflarda bulunmak eylemlerinden ibarettir.

Summary:

According to the law number 5833 amending the decree law number 556, criminal trademark infringements in terms of judiciary benefit based on formulated crime, are undertaken in three groups. These are direct trademark infringement at production and commerce, removing the sign that shows trade mark protection and the transactions on the trademark without due authorization.

Anahtar Kelimeler: Marka İhalesi, İktibas, Haksız Kullanım, Tescilli Marka, Marka Simgesini Kaldırma.

A. Giriş

5833 sayılı Kanunun düzenlediği marka aleyhine işlenen her üç suç tipi için de ortak özellik, kovuşturmanın şikâyete bağlılığı ve Türkiye’de tescil koşuludur. 5833 sayılı Yasanın 61/A maddesinde, marka suçlarını işleyenlerin iştirakçileri hakkında açık bir hüküm koyulmamıştır. Ancak bu durumda TCK’nın genel hükümlerinin uygulanmasına bir engel bulunmamaktadır. Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararları çalışanların iştirake bağlı sorumluluğuna işaret etmektedir1.