Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Özel Fatura

Rüknettin KUMKALE

1. Özel Fatura ile İlgili Genel Hükümler

Özel fatura, Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığında, “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi”ne sahip mükellefler tarafından yapılan ve ihracat istisnası uygulanan satışlarda kullanılan faturaya verilen addır.

Özel fatura, 01.03.1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 61 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile getirilmiş ve düzenleme şartları belirlenmiştir. 21.09.1997 tarihli ve 23117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 64 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise özel faturanın tasdiki ve özel faturalardaki imalatçılara ait bilgiler ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde;

;