Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tüketici Mahkemesi, Hakem Heyeti Yerine Karar Verebilir Mi?

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Hukuksal Sorun

Soruya düz mantıkla yaklaştığımızda vereceğimiz yanıt, kuşkusuz hayır şeklinde olacaktır; öyle ya, tüketici mahkemesi, tüketici sorunları hakem heyeti (TSHH) yerine geçip karar verebildikten sonra bu heyetlere ne gerek vardı diye haklı olarak sorulabilir. Ne var ki başlıktaki soru retorik olmaktan uzak. Gerçekten tüketici mahkemelerinin önüne gelen bazı TSHH kararlarına itiraz davalarında tüketici mahkemeleri hâkimlerinin bizzat karşılaştıkları bir soru (sorun) dur, bu makaleye konu olan husus. Aşağıda alıntılanan Yargıtay kararından sonra, bu soruya yanıt aramayı deneyeceğim.

II. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 25.11.2008 Tarihli ve 7449/14015 Sayılı Kararı

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilâmda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de dava miktar itibariyle duruşmaya tabi olmadığından bu isteğin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı ile aralarında “Digitürk Konut İçi Bireysel Abonelik Sözleşmesi” bulunduğunu, davalının 170.65 YTL borcunu ve bunun işlemiş faizini ödemediğini, girişilen icra takibine itiraz ettiğini, Tüketici Mahkemesinde açılan dava yönünden miktar itibarıyla bu tür uyuşmazlıkların Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerince çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verildiğini, Beşiktaş İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduklarını, Hakem Heyetinin de tacir olan davacının, tacir olması nedeniyle talep hakkının olmadığı ve şikâyet hakkının bulunmadığından bahisle talebini reddettiğini, halbuki alacağının sözleşmeden kaynaklandığını ve bu ücretin verilen hizmetin karşılığı olduğunu, yasaya aykırılığının bulunmadığını ileri sürerek, Beşiktaş Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 28.6.2006 tarih ve 2006/247 sayılı kararının iptaline ve işlemiş faiziyle birlikte 643.70 YTL’ye ulaşan alacağın tahsiline karar verilmesini istemiştir.