Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kefalet Sözleşmesi Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme

Nihat YAVUZ

ÖZET:

BK 66’ya göre kefil, borçlu bulunmadığı bir meblağı, hataen kendisini borçlu zannederek ödediğinden, ödemenin kendisini talep edebilecektir. Kefilin hukuki hataya düşmesi, kefalet senedini hukuken geçerli zannetmesi halinde de, yine sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurmak mümkündür. Kefilin kendisini borçlu zannetmesi hususunun, makul bir mazerete dayanması dahi gerekli değildir. Kefil, icra marifetiyle ödemeye mecbur bırakılmışsa, serbest irade ile ödeme yapılmadığından yine iade davası açabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kefalet Sözleşmesi, Sebepsiz Zenginleşme, Sözleşmesel Borç, Kefaletin Geçerliliği, Taşınmaz Mal Satışı.

I. Kefalet Sözleşmesinin Neden Olduğu Sebepsiz Zenginleşme

Habersiz veya rıza hilafına taahhüt eden kefilin, ödeme halinde, kanuni halefiyet dışında şartların mevcudiyeti halinde borçluya karşı sebepsiz zenginleşme veya vekâletsiz işgörme hükümlerine göre müracaat hakkı vardır.1

“Taşınmaz malın satışını düzenleyen 1. sözleşme geçersizdir. O halde satımın geçersizliğinin sonucu olarak, bu satış zımnında verilen 50.000 liranın iadesi borcu doğmuştur. Bu iade borcu geçerli bir borçtur ve kefil de geçerli bir biçimde doğan bu iade borcuna kefil olmuştur.”2