Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Mirastan Yoksunluk

Disinheritance

Erhan GÜNAY

Mirastan yoksunluk, kanunda yazılı nedenlerin varlığı halinde kendiliğinden hüküm ifade eden (ayrıca miras bırakanın bir irade ve tasarrufuna gerek bulunmayan), kişinin mirasçı veya vasiyet alacaklısı olma sıfatını kaybetmesine neden olan bir hukuki kavramdır. Uygulamada yoğun olarak mirastan yoksunluğun tespiti davalarının mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin dava ile birlikte ya da ayrı olarak açıldığı gözlenmektedir.

Ölüme Bağlı Tasarruf, Kasten Öldürme, Murisin Aldatılması.

Disinheritance is a legal concept causing the loss of the entitlement of being the claimer of the inheritance or will and which is automatically express a decree (without necessitating any other will or disposal of the legator) when the written causes mentioned in law exist. In practice, determination of the disinheritance lawsuits are filed intensively with or separate from the issuance of the certificate of inheritance.

Testamentary Disposition, Deliberate Murder, Deceiving the Deceased.

I. Giriş

Mirastan yoksunluğun sonuç doğurması ölümle ve kendiliğinden olur.

Mirasçısını mirasçılıktan çıkarma imkânı bulamayan miras bırakanın iradesi yerine Kanun geçerek mirasçıyı mirastan yoksun bırakır. Diyelim ki yoksunluk, örtülü bir çıkarmadan doğar.

Mirastan yoksunluk (mahrumiyet) ile mirastan çıkarma (ıskat) birbirinden farklıdır.

;