Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Teyit Mektubu

Ünal SOMUNCUOĞLU

GİRİŞ

Teyit mektubu konusunu ilk olarak 1975 yılında, yani takriben kırk yıl evvel kaleme almıştım ve bu makalem BANKA ve TİCARET HUKUKU (Batider) DERGİSİNİN 1975 yılı Aralık sayısında basılmıştı(Batider, Aralık 1975, Cilt VIII, Sayı 2, sh; 31-36). Geçen kırk yıl zarfında, birçok kitap ve makalede naçizane görüşlerime atıflar yapıldı. 6762 sayılı TTK ilga edilip, 6102 sayılı yasa vazedildiğinde, teyit mektubu ile ilgili hüküm (eski TTK. m.23/2) büyük bir değişikliğe maruz kalmamakla birlikte, ufak ilaveler oldu (6102 sayılı TTK. m.21/2) Bu ilaveleri de gözönünde bulundurmak suretiyle, bu konuyu yeniden kaleme almaya karar verdim. Derhal belirtmeliyim ki, 40 yıl evvelki görüşlerimde, bu konuda herhangi bir değişiklik olmadı. Bu husus, ya benim, geçen kırk yıl zarfında herhangi bir gelişim gösteremediğinden, yahut eski görüşlerime bağnazca bağlı kalmaktan kaynaklanmış olabilir. Özellikle de teyit mektubunun ispat gücü açısından, benimle aynı görüşü paylaşan hiçbir yazar olmamasına rağmen, eski fikrimde ısrar etmekteyim.

I. TEYİT MEKTUBU NEDİR?

II. TEYİT MEKTUBU KİMLER ARASINDA GEÇERLİDİR?

III. TEYİT MEKTUBU HANGİ HALLERDE GEÇERLİDİR?

IV. TEYİT MEKTUBUNUN İSPAT GÜCÜ

*İstanbul Barosu / Istanbul.