Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Akreditifle İlgili Uluslararası Yeknesak Kuralların 
(ICC 600 Sayılı Broşür Hükümleri) Yeni Borçlar Kanunu Karşısında Uygulanabilirlik Ölçüsü
 -2-

Av. Ünal SOMUNCUOĞLU*

Aynı başlıklı 1. makalemizde akreditife ilişkin uluslararası yeknesak kuralların 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri karşısında ne mertebede uygulama alanı bulabileceğini genel hatları ile açıklamış ve ezcümle şu hususları dile getirmiştik.

a) Akreditife ilişkin yeknesak kurallar sözleşme nitelikli kurallardır (lex contractus).

b) Bu niteliklerinden ötürü Borçlar Kanunu’nda yer alan sözleşme hukuku prensiplerine uygun olmak zorundadır. Daha açık bir deyişle, bu kuralların Türkiye’de geçerli olabilmeleri tüm hükümlerinin Türk sözleşme hukuku prensipleri ile çelişkili olmaması halinde mümkündür. Bu kuralların Borçlar Kanunu’nun emredici kuralları ile çelişkili olan hükümleri Türkiye’de uygulama alanı bulamaz. Daha somut bir biçimde ifade etmek gerekirse, Borçlar Kanunu’nun genel işlem koşulları ile ilgili 20-25. maddeleri ile sorumsuzluk anlaşması ve yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlulukla ilgili hükümleri ile bağdaşmayan yeknesak kuralların hükümleri Türkiye’de kesinlikle uygulanamaz.

;