Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İdari Yargının Görev Alanında 5728 Sayılı Kanun ile Birlikte Oluşan Değişiklikler

Hüseyin BİLGİN

ÖZET:

5728 sayılı Kanun ile birlikte idarî yargı yerlerinin görev alanı ile ilgili bir çok değişiklik olmuştur. Toplam 58 adet kanun uyarınca verilen idarî para cezası adli yargı yerlerinin görev alanına girmiştir. 5728 sayılı Kanun ile idarî yargının görev alanı daraltılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İdari Yargı, İdare Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Adli Yargı, İdari Para Cezası, Kabahatler Kanunu, Danıştay, Görev, 5728 Sayılı Kanun.

Giriş

Hukuk biliminin yargılama usulü ile ilgili dalında, “görev” konusu, bir uyuşmazlıkla ilgili davaya hangi mahkemenin bakacağı ile ilgilidir. Buna göre, özellikle tek yargı sisteminin olmadığı, iki veya daha fazla yargı kolu sisteminin olduğu ülkelerde, somut uyuşmazlığın hangi mahkeme tarafından çözümleneceği, gerek davanın tarafları gerek mahkemeler tarafından halledilmesi gerekli öncelikli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemiz hukuk sistemi, gerek doktrinde gerek mahkeme ilamlarından çıkan sonuca göre çift yargı sistemi olarak tanımlanmakta olup, yapılan bu ayrım adli ve idari yargı kolu şeklindedir. Ancak, bunun yanında Anayasa yargısı, adli ve idari askeri yargı, uyuşmazlık yargısı, hesap yargısı ve bazı uyuşmazlıklarda resmi veya özel hakem yolları olması görev konusunu daha karmaşık bir hale sokmaktadır.

;