Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Hukukunda Babalık Davası ve İspat Yöntemleri

Bahattin ARAS

ÖZET:

Babalık davası evlilik dışı çocuk ile babası arasında soybağı ilişkisi kurulmasını sağlayan yollardan biridir. Yeni Türk Medeni Kanunu, iki çeşit babalık davasına yer veren 743 sayılı (eski) Medeni Kanundan farklı olarak baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulmasını sağlayan tek bir babalık davası düzenlemiştir. Yeni düzenlemede eski Medeni Kanunun babalık davası ile ilgili düzenlemelerine sadık kalınmış, ancak davanın re’sen ihbarı, mahkeme tarafından yapılmasına karar verilen tıbbi incelemelere katlanma yükümlülüğü ve bunun sonuçları bakımından bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu çalışmada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde “babalık davası” ele alınacak, öğretideki görüşlerin yanı sıra Yargıtay’ın kararları da ele alınmak suretiyle konu hem teorik hem uygulama açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Soybağı, Babalık Davası, DNA Testi, Kan İncelemesi, Babalık Karinesi.

Giriş

Türk hukukunda soybağının kurulması ve sonuçları 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kısmının birinci bölümünde düzenlenmiştir. Bir çocuk ile anne ve babası arasındaki, doğumla meydana gelen bağı ifade eden soybağı, aralarında doğal kan bağı bulunan anne ve baba ile çocuk arasında ilişkiyi formüle eden bir kavramdır. Çocuğun evlilik içi doğmuş olması veya evlilik içinde anne rahmine düşmüş olması durumunda, çocuk ile babası arasında tıpkı annesiyle olduğu gibi doğumla kurulan bir soybağı ilişkisi meydana gelmektedir. Evlilik ilişkisi mevcut olmadan veya evliliğin bitiminden üç yüz gün geçtikten sonra doğan ya da evlilik içinde doğmakla beraber nesebi reddedilen çocuk olarak tanımlanan evlilik dışı çocuk ile babası arasında ise, hukuki anlamda bir soybağı ilişkisi bulunmamaktadır. Yani bu çocuklar baba bakımından nesepsiz olduklarından, bu çocuklarla babaları arasında soybağı, anne ile evlilik, tanıma veya açılacak babalık davası nda hâkim kararıyla ya da evlat edinme yoluyla kurulmaktadır.

Babalık davası, evlilik dışı çocuk ile babası arasında soybağı ilişkisi kurulmasını sağlayan yollardan biridir. Yeni Türk Medeni Kanunu, iki çeşit babalık davasına yer veren 743 sayılı (eski) Medeni Kanundan farklı olarak baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulmasını sağlayan tek bir babalık davası düzenlemiştir. Yeni düzenlemede eski Medeni Kanunun babalık davası ile ilgili düzenlemelerine sadık kalınmış, ancak davanın re’sen ihbarı, mahkeme tarafından yapılmasına karar verilen tıbbi incelemelere katlanma yükümlülüğü ve bunun sonuçları bakımından bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir.