Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Vergi Hukuku Uygulamasında: Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda Hüsranın Son Noktası: “Haksız Çıkma Zammı”

Mustafa ALPASLAN

Efsaneye göre, Kral Dionysos'un yakın dostu olan Demokles, Kral ile olan konuşmalarında Krala sürekli krallığın bahşettiği mutluluktan bahseder dururmuş. Demokles’in bu konuşmalarından bıkan Kral, bir gün büyük bir ziyafet hazırlatarak tacını ve tahtını krallığın gücüne ve imkânlarına özenen Demokles'e bırakmış. Sevinçle krallık elbiselerini ve tacını giyinip tahta oturan Demokles, ziyafetin ortalarına doğru, tam başının üzerinde, at kılına bağlı keskin bir kılıç sallandığını görmüş... Demokles bunun ne anlama geldiğini düşünmüş ve sonunda Kral Dionysos'un böyle yapmakla, krallığın, sadece krala ait güçlerden ve zenginliklerden ibaret olmayıp, aksine insanın canını daima tehlikelere sokabilecek bir mevki olduğunu kendisine idrak ettirmek istediğini anlamış.

Bu eski Yunan efsanesinden kaynaklanan “Demokles'in kılıcı gibi” deyimi, günümüzde de büyük görevlerin ve sorumlulukların, aynı zamanda büyük tehlikeleri ve sıkıntıları da beraberinde getireceğini vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yazımızın daha başında bu efsaneden bahsetmemizin nedeni, amme borçları nedeniyle takibe uğrayan kişilerin açacakları davalarda, davanın daha açıldığı anda, haksız çıkma zammının adeta Demoklesin kılıcı gibi başlarında sallanmaya başlayacağı ve sallanan kılıcın ne zaman başlarını keseceğinin belli olmamasından kaynaklanmaktadır. Demokles en azından sallanan kılıcı fark etmişti. Ancak gözlemlerimiz, ödeme emirlerine karşı açılan davalarda çoğu davacının, haksız çıkma zammını ancak davanın sonunda idrak ettiği yolundadır.