Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Adli Tatilin Gerekli Olup Olmadığı Meselesi

Adli tatil kaldırılmalıdır.

Adli Tatil.

Judicial recess should be abolished.

Judicial Recess.

A. GİRİŞ

Diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi; adalet hizmetlerinde de, resmi şekilde tespit edilen tatil saat ve günlerinden başka, ayrıca hakimlerin yararlandıkları adli tatil süresi bulunmaktadır. Adli tatilin gerekliliği konusu, lehte ve aleyhte ileri sürülebilecek görüşler çerçevesinde tartışılabilir. Bu incelemede, adli tatilin mevzuatta kalıp kalmaması hususu ele alınacağından; adli tatil hakkındaki1 diğer hususlara girilmeyecektir.2

B. MEVZUATTA DÜZENLEME

Hukukumuzda farklı yargı türlerinde3, adli tatil ile ilgili hükümleri görmek mümkündür. Örneğin, 2575 sayılı Danıştay Kanunu m. 86 vd; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu m.64; 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu m. 25; 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun m. 5; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu m. 56; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 331; 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu m. 85; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 61-62. Hukukumuzda, belirtilen bu maddeler çerçevesinde, farklı yargı türlerindeki mahkemelerde, adli tatil süreleri aynıdır. Buna göre adli tatil, 20 Temmuz-31 Ağustos arasıdır. Yeni adli yıl 1 eylülde başlamaktadır.

Adli tatil konusunda, mevzuatta kavram birliği yoktur. Bazı kanunlarda, “adli tatil”4, “çalışmaya ara verme”5, “adli ara verme işleri”6, “adli araverme”7 gibi farklı kavramlara yer verilmiştir. Hatta bazı kanunların kendi içinde de, “adli tatil” ve “çalışmaya ara verme” kavramlarını görmek mümkündür8.

;