Müvekkille Kararlaştırılan Vekâlet Ücreti 
ve Dava Gideri Olarak Karşı Tarafa 
Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Emrediciliği Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Murat Serhat SARISÖZEN*

Avukatlık ücreti, avukatın yaptığı avukatlık hizmetine karşılık olarak avukata ödenen meblağdır. Avukat takip ettiği bir işten ötürü tek ücret mi almalıdır yoksa avukatın takip ettiği işten dolayı iki ayrı ücret alması gerekir mi?

Avukatlık Ücreti, Medeni Usul Hukuku

Lawyer’s fee is the fee paid to lawyer for his/her work. Attorney fee is the fee which is paid to attorney for his/her work.

Lawyer’s Fee, Civil Procedure.

I. GİRİŞ

Avukatlık ücreti, avukatın yaptığı avukatlık hizmetine karşılık olarak avukata ödenen meblağdır. Avukatın vermiş olduğu hukuki yardımın karşılığı olan avukatlık ücreti, taraflar arasında serbestçe belirlenmekle birlikte bu ilkeye sınırlamalar getirilerek hem kamu yararının hem de mesleki onurun ve mesleki dayanışmanın korunması hedeflenmiştir1.

Davada bir taraf kendisini avukat aracılığıyla temsil ettirmiş ise, kendi vekiline bir ücret ödeyecektir, bu ücreti taraflar bir sözleşme ile kararlaştırabilirler2. Avukatlık Kanunu m.164 uyarınca da avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan değeri ifade eder.

Ücret üç şekilde belirlenebilir: Taraf ve avukatı arasında yapılan sözleşmede şart olarak; ayrı bir ücret sözleşmesi şeklinde ya da bu iki yoldan biriyle belirlenmemişse Tarife’deki ücret esas alınarak.

;