Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Konu: Belgelerin Zayiinde Çözüm Yolları

SORU: Müvekkilim olan bir şirkette defter ve belgeler yangın sonucu zayi oldu. Mahkemeden zayi belgesi aldık. Katma değer vergisi indirimlerini vergi dairesine ispat edebilmekte zorluk çekiyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz.

Cevap:

Mükellefler Katma Değer Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre “Yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, (…) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi”ni yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden indirebilmektedirler.